Aviso legal

Os dominios de Internet galicia24horas.es, galicia24horas.com, galicia24.es, galicia24.com e g24.es están xestionados por Galega de Comunicación e Información, S.L.U. NIF: B70306279, inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela o 22/09/2011, folio 73 do tomo 139, folla SC-45.479.

Queda prohibida a reproducción, distribución e utilización total ou parcial con fín de lucro dos contidos desta web en calquera formato técnicamente posible, sen a previa autorización formal da sociedade editora, Galega de Comunicación e Información S.L.U, salvo a referencia xornalística de galicia24horas.es en condición e calidade de fonte informante que se entenderá como acto profesional.

Galicia24horas.es ten carácter informativo pero puntualiza que a información que se ofrece podería non ser exhaustiva, exacta ou actualizada. Facilítanse enlaces a páxinas externas sobre as que Galicia24horas non ten control e por tanto, declina calquera responsabilidade.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar