A Real Academia percibe deterioro do galego no ensino, pero Educación asegura que se cumpre a normativa

A Real Academia Galega (RAG) instou á Xunta de Galicia a avaliar a situación da lingua galega no ensino e os efectos en nivélelas non universitarios como, segundo recorda, indica o decreto para o plurilingüismo no sistema educativo.

A institución do idioma presidida por Xesús Alonso Montero, esgrimindo o seu papel como institución de estudio, promoción e defensa da lingua galega, emitiu un comunicado para «chamar a atención ao conxunto da sociedade» e «apelar á responsabilidade do goberno galego» ante as «diversas sinalas que apuntan a unha progresiva deterioración da situación do idioma propio do país no sistema educativo».

Deste modo, solicita ao executivo presidido por Alberto Núñez Feijóo que «proceda a avaliar a evolución da situación do galego» e «tome as medidas oportunas» para asegurar que se cumpren os obxectivos da Lei de Normalización Lingüística no referente á educación como «axencia de normalización da lingua galega, non de desgaleguización».

A RAG recorda ademais os artigos do chamado decreto do plurilingüismo no ensino nos que se indica que se fará unha análise de resultados con periodicidade anual para asegurar «o mellor cumprimento e adaptación dos seus obxectivos», para aproximarse «gradualmente» ao marco dun ensino plurilingüe e a «plena adaptación» á Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias.

«Catro anos e outros tantos cursos académicos despois da entrada en vigor do devandito decreto, a Xunta de Galicia continúa sin realizar as mencionadas avaliacións, sin facer públicos os seus resultados e sin tomar medidas que poidan rectificar unha deriva en aparencia claramente desfavorable ao galego no sistema educativo e, polo tanto, nas competencias e uso da lingua por parte do estudiantado», sinalan.

Finalmente, reiteran que a Xunta «non debe demorar por máis tempo o cumprimento das devanditas previsións legais» polo que urxe á mencionada avaliación e a publicar os seus resultados «á opinión pública», para despois, «no seu caso», poñer en marchar as medidas pertinentes para asegurar que o sistema educativo «xogue o papel que ten legalmente atribuído na recuperación e normalización» do idioma.
SEN INDICIOS

Pola súa parte, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria emitiu un comunicado de resposta no que defende o cumprimento do decreto do idioma e a súa aplicación «con normalidade» nos centros educativos.

«Non existen indicios que leven á Consellería a pensar en ningunha deriva desfavorable para o galego no ámbito educativo, pois de habelos inmediatamente teríanse tomado as medidas para a súa corrección», asegura.

Así, explica que realizan un seguimento do uso equilibrado do galego e do castelán e da elaboración dos proxectos lingüísticos de centro, para garantir a adquisición de competencias propias de cada nivel e etapa, polo que entende que «se están a aplicar e cumprindo» as avaliacións mencionadas no decreto.

A pesar diso, aclaran que a normativa «non contempla a obrigatoriedade» de facer públicos os datos achegados polos centros ás autoridades educativas, reiterando o papel «fundamental» do sistema educativo na normalización da lingua galega.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar