Os convidados ao Parlamento asinarán as normas para «darse por informados»

   Persoal do Parlamento de Galicia ofrecerá este martes aos convidados dos grupos un papel no que se recollen as normas de comportamento dentro do hemiciclo para os espectadores do debate e que terán que asinar, como novidade, para poder acceder á tribuna.

Así, asentirán, co seu nome e DNI, ler os artigos do Regulamento da Cámara que afectan á orde dos convidados, baixo a fórmula ‘Doume por informado’, segundo consta no modelo de documento que se lles dará aos convidados. De non plasmar a súa rúbrica, os asistentes só poderán seguir a sesión dende as dependencias dos grupos parlamentarios que os invitaron.

Desta forma, o Parlamento de Galicia estreará este martes as novas normas para acceder ao hemiciclo, despois de que a presidenta da Cámara, Pilar Rojo, tratase de solicitar sen éxito o acordo unánime de todos os grupos para aplicar uns criterios de comportamento, algúns dos cales xa se utilizaban na pasada lexislatura, en aras de garantir a orde nas sesións plenarias.

No papel que deberán asinar os deputados cítanse varios artigos do Regulamento do Parlamento, como o 108, no que se advirte que «calquera persoa que no recinto parlamentario (…) promova desorde grave coa súa conduta de obra ou palabra será inmediatamente expulsada».

Ao respecto das expulsións, as novas normas especifican as repercusións tanto para o desaloxado coma para o grupo que o invitou. Por exemplo, se un convidado é expulsado, «non poderá asistir á Cámara no resto da lexislatura», aínda que si terá dereito a acceder aos locais dos grupos, logo de convite» de forzas parlamentarias.

Ademais, neses criterios, contémplanse consecuencias para os grupos, ao propoñer que as forzas parlamentarias serán «responsables» de dar «cumprida información aos convidados» do articulado do Regulamento no relativo aos convidados dentro do recinto do Pazo do Hórreo. Quedarán sen cota de convidados na seguinte sesión en caso de expulsión das persoas que levou e, «en caso de reincidencia, a cota se perderá, como mínimo, para un período de sesións ou tempo equivalente».

EXPULSADOS DO PAZO

No documento que deberán subscribir os convidados tamén aparece o contido do artigo 109, é dicir, aqueles que dean mostras de «aprobación ou desaprobación, perturben a orde ou falten á debida compostura serán inmediatamente expulsados do pazo».

Iso si, non especifica, como si explicitar un dos puntos das novas normas parlamentarias que se aplicarán, que os convidados «deberán absterse de portar pancartas, estandartes ou emblemas de todo tipo que conteñan mensaxes que non respecten o comportamento previsto».

Os novos criterios tamén inclúen que, de producirse «alteracións da orde» durante o transcurso dun pleno, os servizos de seguridade remitirán un testemuño dos feitos á Mesa do Parlamento para «o seu traslado á autoridade xudicial».

Aínda que tal cual non aparece como escrito, si se recorda no documento (como di o artigo 107 do Regulamento) que han de asinar os visitantes que de producirse unha expulsión, se poderá poñer a disposición xudicial as persoas responsables da perturbación no pleno.

ORIXE DAS NOVAS MEDIDAS

O desencadenante das novas medidas, como a necesidade de asinar para entrar no hemiciclo, foi as protestas de afectados polas participacións preferentes que aconteceron o pasado mes de decembro no hemiciclo galego, e cando se chegaron a escoitar ameazas e que «correría sangue».

Así, a presidenta reservouse a potestade de eliminar as cotas de visitas aos grupos, é dicir, se antes tramitaba as listas que a facían chegar as distintas formacións, agora tería ela a última palabra.

Esta decisión causou o rexeitamento de toda a oposición en bloque, o que a levou a abandonar o pleno de presupostos que se celebrou hai dúas semanas. Ademais, deputados de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) e do BNG acompañaron os seus convidados ata a tribuna, de onde foron desaloxados ao exhibir pancartas e pedir traballo para o naval.

O acontecido foi cualificado pola presidenta como un «atentado a unha alta institución» e desembocou nunha reunión con todos os grupos, na que se abordou este tema.

Tamén se tratou na Xunta de Portavoces da semana pasada e, finalmente, a presidenta da Cámara propuxo un documento de sete puntos aos grupos da oposición, que evitaron apoiar coa súa sinatura os novos criterios.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar