Un Xacobeo interminable

Os pobos conscientes do potencial das actividades culturais e sociais, amplificadas nos medios de comunicación, aproveitan todas as posibilidades de ser coñecidos e visitados, e que coñecemento e visitas se traduzan en beneficio económico. Ocorre co Resurrection de Viveiro, o festival Fiv de Vilalba ou o Arde Lucus en Lugo, con milleiros de participantes, e […]

Alcalde de Lugo en funcións

Circula por aí unha nova versión do conto de Carrapuchina, no que cando o lobo pregunta: “Carrapuchiña… onde vas?”,  a rapaza resposta dun xeito que non debo repetir aquí, pero que ben poden imaxinalo os lectores… co que o lobo remata comentando: “Cambiouche ben o conto!”.     Sin acudir a ningunha inconveniencia verbal, eso pensei […]

Capelas itinerantes

Hai moitos anos, poñamos que a comezo dos anos sesenta, había en Vilalba –como en moitos outros lugares- unhas capelas relixiosas itinerantes, que os veciños nos encargábamos de trasladar ao seguinte domicilio, de xeito que cada trinta días as nosas casas recibían a visita destas capelas para fomentar a piedade e a oración, e para […]

O ‘lucense’ Eduardo Fajardo

         Os amigos lucenses do “lucense” Eduardo Fajardo –membros do Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá- estamos de loito ao recibir a mala nova do seu pasamento en México aos 94 anos.          Fixémolo lucense converso hai dez anos cando lle rendemos homenaxe na Semana de Cine de Lugo, como actor galego, cumprindo un dos seus soños máis sentidos.          Soubemos […]

“Credo” en Alfonso Blanco Torrado

    Foi o Manuel María o que che chamou “Pregoeiro da luz e da alborada”, e certamente cando viñeches para a Terra Chá  (ti dirás que é cousa de Deus; pois vale) fíxose a luz, e ti fuches iluminando mentes e vieiros, quitándonos legañas, tirando ou empuxando, ensinando e animando a facer camiño ao andar […]

25 concelleiros

   Ourense e Lugo son concellos similares en poboación e en concelleiros. Por iso causoume sorpresa coñecer como vai ser a organización do concello ourensán nos próximos catro anos, en canto a  dedicacións exclusivas e dotacións.     De 25 concelleiros ourensáns, 15 van ter dedicacións exclusivas. Isto é, renuncian ás súas profesións, se as exerceran, […]

Novas e antigas construccións

   Nestes tempos de múltiples informadores a través dos máis diversos medios, preocupámonos de informar e comentar novas accións, iniciativas e construcións, de maneira que as noticias de novos edificios, portos, aeroportos, estacións ou pontes enchen os informativos e copan a nosa atención, por estimar que todos eles son signos de progreso social e melloría […]

O castelo de Vilalba

Cando en 1967 se inaugurou o Parador, todos intuimos que comenzaba un tempo novo para Vilalba, porque o vello castelo volto á vida pasaba a formar parte do conxunto de establecementos hoteleiros máis importantes de España, chamados a fomentar o turismo de calidade en base a ofrecer un servizo para clientes de alta capacidade adquisitiva. […]

Queixos vilalbeses para o Papa

Habitualmente, nas visitas de estado, entre gobernantes crúzanse agasallos institucionais, que nos países democráticos coma o noso teñen que ser debidamente rexistrados, e dar conta deles ao erario público para ser considerados como propiedade pública e non da persoa que os reciba. Cando as visitas son ao Papa, o habitual é que a Súa Santidade […]

Goberno de Cooperación

  A Real Academia Española, a que “limpa, fixa e da esplendor” ao idioma, integra nos seus sillóns aos especialistas máis notables das diversas ramas do saber para que en todas elas o idioma español progrese axeitadamente. Pois supoño que tomarán boa nota, e desta integrarán ao Presidente en funcións do Goberno, que ven de […]

1 2 3 14