Nada

Buscas no saco baleiro e non atopas nada. non hai nada no baleiro e pouco no que está cheo, Neso que parece estar cheo de nada.  Aquel home amigo miraba ao redor e vía unha rea de cousas paradas, movidas unicamente polo vento forte que viña de arriba. Tiña a sensación de que perdera a […]

Cantores do mar

En Malpica de Bergantiños tamén se acaba un mundo para empezar outro, o mar inmenso, “sen camiños e sen explicacións” no dicir de Alessandro Baricco, o italiano autor de Seda. E, detrás do mar que se verá? Ondas bravías, cantigas de Martín Codax, de Mendiño e de Paio Gómez Chariño, versos de Manuel Antonio, o […]

A calar!

Todo cambia e sempre avanza, u­nhas veces para ben e outras, cara atrás. Nestes días pasados a prensa deu conta dunha nova interesante ou, cando menos, curiosa, referida ás matrículas dos coches en Dubái, onde queren que sexan portadoras de datos suficientes e dispoñibles para que as ferramentas informáticas dos axentes, na quenda que lles […]

Aínda que chova

Falar do tempo é verdadeiramente apaixonante, moi interesante e de grande proveito para aquelas persoas que mañá teñen que saír de viaxe, para os agricultores que teñen que traballar ao romper o día, para todos os que dedican a súa xornada enteira ao transporte, para os deportistas, hostaleiros e guías de turismo, para os obreiros […]

Riqueza e miseria

Pobe Manolo da Fonsagrada e pobre Xan Sen Nada de Cotobade! Andan os dous mirando como pasa o vento e gozando co seu zoar xordo e continuado, mañá, tarde e noite. De noite por ser noite e de día, por ser de día. Eran dos máis pobres do lugar e sentábanse para descansar, mentres os […]

Peste

Anda unha peste recorrendo Europa que vai deixar moito que falar, moito que facer e moito que recompoñer. Os políticos, homes e mulleres, sábeno ben. É como unha infección altamente contaxiosa que vai, de partido en partido, dun lugar a outro, de provincia en provincia e de nación en nación, desfacendo países, deixando o chan […]

Soidade

A soidade xoga malas pasadas, é unha das epidemias da sociedade moderna, desta na que tanto se fala e tan pouco se escoita. É un mal desta sociedade aparvada pola sen razón, pola intolerancia contemporánea e polo pouco respecto ao que se di. Os expertos aseveran que se trata dunha das causas dos grandes problemas […]

Un día por ano

Mamá, todas as mulleres son iguais e iguais aos homes, a tódolos homes. Todos somos iguais en dereitos e en deberes, pero todos somos diferentes. Desiguais, afortunadamente, na forma de andar e de pensar, nas vocacións e nos gustos e no tipo e na cor do pelo, dos ollos e da cara. No falar, no […]

Tía Manuela

  Con tanta loucura e tanta tolemia, a xente perderá a noción de que o xénero é como ese trazo gramatical que marca a oposición entre masculino e feminino, sabendo –como todos e todas deben saber e saben- que cómpre dar por feito e defender con tódolos medios posibles a igualdade entre homes e mulleres. […]

Será posible!

Con tantaloucura e tanta tolemia, a xente perderá a noción de que o xénero é como ese trazo gramatical que marca a oposición entre masculino e feminino, sabendo –como todos e todas deben saber e saben que cómpre dar por feito e defender con tódolos medios posibles a igualdade entre homes e mulleres–. Digo de […]