Riqueza e miseria

Pobe Manolo da Fonsagrada e pobre Xan Sen Nada de Cotobade! Andan os dous mirando como pasa o vento e gozando co seu zoar xordo e continuado, mañá, tarde e noite. De noite por ser noite e de día, por ser de día. Eran dos máis pobres do lugar e sentábanse para descansar, mentres os […]

Peste

Anda unha peste recorrendo Europa que vai deixar moito que falar, moito que facer e moito que recompoñer. Os políticos, homes e mulleres, sábeno ben. É como unha infección altamente contaxiosa que vai, de partido en partido, dun lugar a outro, de provincia en provincia e de nación en nación, desfacendo países, deixando o chan […]

Soidade

A soidade xoga malas pasadas, é unha das epidemias da sociedade moderna, desta na que tanto se fala e tan pouco se escoita. É un mal desta sociedade aparvada pola sen razón, pola intolerancia contemporánea e polo pouco respecto ao que se di. Os expertos aseveran que se trata dunha das causas dos grandes problemas […]

Un día por ano

Mamá, todas as mulleres son iguais e iguais aos homes, a tódolos homes. Todos somos iguais en dereitos e en deberes, pero todos somos diferentes. Desiguais, afortunadamente, na forma de andar e de pensar, nas vocacións e nos gustos e no tipo e na cor do pelo, dos ollos e da cara. No falar, no […]

Tía Manuela

  Con tanta loucura e tanta tolemia, a xente perderá a noción de que o xénero é como ese trazo gramatical que marca a oposición entre masculino e feminino, sabendo –como todos e todas deben saber e saben- que cómpre dar por feito e defender con tódolos medios posibles a igualdade entre homes e mulleres. […]

Será posible!

Con tantaloucura e tanta tolemia, a xente perderá a noción de que o xénero é como ese trazo gramatical que marca a oposición entre masculino e feminino, sabendo –como todos e todas deben saber e saben que cómpre dar por feito e defender con tódolos medios posibles a igualdade entre homes e mulleres–. Digo de […]

Sabor a gloria

Dín que  o cocido é unha sinfonía de sabores, un pracer para as persoas que son ben comedoras, un gusto para os festeiros, para os traballadores, para os que andan de folganza e para os que, primeiro, queren ter aspecto saudable e ledicia no corpo e na alma. Carne de porco a barullo, cachola, orella, […]

A lección das formigas

O constante e meticuloso traballo das formigas e das abellas esperta curiosidade e certa cobiza nos humanos, fundamentalmente naqueles que se dedican á investigación, ao estudo dos comportamentos grupais, á observancia da realidade e da natureza, á bioloxía e/ou ás ciencias puras. Estes animaliños pequerrechos e activos dan exemplos de sabedoría e mostras de coñecemento. […]

A lección das formigas

O constante e meticuloso traballo das formigas e das abellas esperta curiosidade e certa cobiza nos humanos, fundamentalmente naqueles que se dedican á investigación, ao estudo dos comportamentos grupais, á observancia da realidade e da natureza, á bioloxía e/ou ás ciencias puras. Estes animaliños pequerrechos e activos dan exemplos de sabedoría e mostras de coñecemento. […]

Marabilla

Non se entende moi ben, pero non importa. Adiante! Con valentía, con garbo e con certo aire de desaliñado el sempre vai en cabeza, coma o líder que arrastra detrás de si á totalidade da cidadanía, sexa moita ou sexa pouca. Exactamente igual ao que lles gustaría facer aos líderes políticos do noso impaís. Maldito […]