Novos tempos, piden novas políticas

O PSOE quería pactar e o PP quería “desinflar o pacto”. O Goberno central pretende rentabilizar o acordo e o PP quere rachar o Goberno. Sánchez quería ser el quen aparecese como o garante do pacto e Casado pretende que sexa o PP o que levante a acta do mal goberno. O presidente español quería […]

Uniformismo na diversidade

GALIZA tan unha sociedade propia, así que o ámbito de decisión deberían ser as nosas institucións, e isto non tería que ir en contra de que o Goberno central marcase uns criterios xerais, nin en menoscabo do seu papel coordinador. Así non confundirían municipios con vilas, a hora de fixar a especificidades nas saídas domiciliarías… […]

A Constitución que trouxeron os espías

A Constitución Española, da que se celebran os seus 40 anos, non se entende sen a Lei para a Reforma Política, aprobada polas Cortes franquistas en xaneiro do 1977. Existen dúas claves nesta lei, que é «para a Reforma» e non «de Reforma» o que levou a un importante debate no Consello de Ministros, pois, […]

Os agoiros do FMI

VAISE producir unha desfeita económica nunca vista. O FMI (Fondo Monetario Internacional) xa ditou, esa é a palabra exacta, a súa condena económica para o Reino de España. E todos os medios de comunicación, canto máis a dereita con máis relevo, recollérona en titulares outorgándolle o máximo destaque e credibilidade. Sería unha argallada máis se […]

Os agoiros do FMI

VAISE producir unha desfeita económica nunca vista. O FMI (Fondo Monetario Internacional) xa ditou, esa é a palabra exacta, a súa condena económica para o Reino de España. E todos os medios de comunicación, canto máis a dereita con máis relevo, recollérona en titulares outorgándolle o máximo destaque e credibilidade. Sería unha argallada máis se […]

Os Pactos da Moncloa

A DEREITA española é mala para a veciñanza. Gusta de andar en preitos e non é capaz de releixarse, até nos peores momentos. Agora tamén esquece o dito galego: máis vale un mal acordo que un bo preito. De verdade que non lle viña ben ao PP uns novos Pactos da Moncloa que apuntalen o […]

Vivamos como galegos

METÉRONNOS na chencha que somos uns probriños e que lle imos facer… Pero non é así. Aí van algúns datos para aumentar a autoestima. Si, é certo que o salario e as pensións son mais baixas que a media do Estado pero tamén o é que aquí é máis barata a cesta da compra e […]

A política sanitaria

O presidente Núñez Feixó afirmou que está «moi orgulloso» da política sanitaria do seu Goberno. Madia leva! Reparen que o presidente falou da sanidade, non da «sanidade pública». O PP está a xestionar a sanidade segundo o modelo sanitario que el defende. Un modelo no que, cada vez, cobra maior protagonismo, e conseguen maiores beneficios, […]

Vivan as Comisións Labregas

Antes do de Amio foi, no 2009, o congreso do Sindicato Labrego Galego. Nel comezou a ruptura efectiva do nacionalismo. Tres eran as diferenzas básicas que conduciron á ruptura do SLG: a integración nunha estrutura estatal, o tipo de explotacións agrarias a defender e as relacións coa Consellaría de Agricultura, comandada por Alfredo Suárez Canal. […]

… E falou Beiras

FALOU Xosé Manuel Beiras. Falou. Falou tan brillante coma sempre. Falou. Falou en Cataluña (TV3), en Madrid (Público) e en Galiza (IV Asemblea de Anova). Falou. Falou o que xa dixera canda rachou co piñeirismo; cando o Consello de Forzas Políticas Galega; cando renuncia a entrar no PSOE; cando se incorpora ao proxecto político do […]

1 2 3 22