Aemet valora un verán normal

No que se refire ás temperaturas, o trimestre comezou cun xuño moi frío (anomalía -1.5 ºC), o máis frío desde 1997. A este atípico xuño, sucedeu un mes de xullo cálido (anomalía 0.9 ºC). Pola súa banda, agosto foi lixeiramente cálido (anomalía 0.3 ºC). Como consecuencia, as temperaturas do verán resultaron normais (anomalía -0.1 ºC) para o conxunto de Galicia. A máxima absoluta mediuse en Ribadavia o 11 de xullo: 38.9 ºC. A mínima absoluta foi de -0.6 ºC e rexistrouse simultaneamente en Beariz e Xinzo o 8 de xuño (en Xinzo volveu alcanzar a mesma temperatura o 16 de xuño).

En canto ás precipitacións, cunha porcentaxe respecto á media do 97%, o verán resultou normal para o conxunto de Galicia. Un mes de xuño húmido (120%) viuse compensado por un xullo lixeiramente seco (60%), mentres que as cantidades recollidas en agosto coinciden cos valores normais do mes.

Figura 1. Anomalía media de temperatura (ºC) correspondente
ao período xuño–agosto 2019.

Figura 2. Porcentaxe de precipitación respecto da normal correspondente ao período xuño–agosto 2019.

Xuño. Resultou frío en toda Galicia, con zonas nas que as anomalías foron inferiores a –2 ºC. As máximas máis elevadas producíronse os días 1 (como continuación do episodio de calor que tivo lugar a finais de maio) e 28. Alcanzáronse os 35 ºC no interior (35.2 ºC en Verín o día 1 e 35.0 no Barco o 28) e rozáronse os 30 ºC nas Rías Baixas (29.4 en Pontevedra e 29.2 en Vigo Ou Castro, en ambos os casos o día 1). Na costa norte, 26.9 ºC en Burela e 26.5 na Coruña, tamén o día 1. As mínimas alcanzaron valores negativos en puntos do interior por encima de 500 m (-0.6 ºC en Xinzo e Beariz). Destacar que no observatorio de Pontevedra resultou o xuño máis frío da serie 1986-2019.

O mes foi húmido en xeral. Mentres que en áreas do interior as cantidades acumuladas resultaron lixeiramente inferiores aos valores normais, houbo zonas da Costa da Morte nas que se duplicaron devanditos valores. En canto a cantidades máximas en 24 horas destacan as rexistradas o día 6 ao paso da borrasca Miguel, con valores próximos aos 60 l/m2 en estacións do oeste da Coruña: 57.2 l/m2 en Mazaricos, 57 en Rois, 55.6 en Noia…Rexistráronse tormentas os días 5, 7, 8, 20, 27 e 30.

Os valores máis destacados de vento medíronse, do mesmo xeito que as precipitacións, o día 6. Superáronse o 100 km/h en puntos do litoral da Coruña (129 km/h en Bares, 116 en Fisterra, 102 en Vilán) e zonas altas do interior (107 en Chandrexa

Xullo: As temperaturas rexistradas en xullo estiveron, en xeral, por encima dos valores normais, con zonas do interior nas que se superaron en máis de 1 ºC devanditos valores. Podemos distinguir dous episodios especialmente cálidos: entre os días 10 e 12 e entre o 22 e o 24. As máximas máis elevadas non chegaron a alcanzar os 40 ºC no interior (38.9 en Ribadavia o día 11, 38.5 no Barco o 22) aínda que se aproximaron aos 35 nas Rías Baixas (34.5 en Vilagarcía, 33.8 en Boiro, en ambos os casos o día 12). Na costa norte destacan os 28 e 27.8 ºC rexistrados, respectivamente, en Burela e Ribadeo o día 25. A mínima absoluta produciuse o día 31 en Xinzo: 2.9 ºC.

No que se refire ás precipitacións, o carácter do mes vén marcado polas tormentas que conseguen que, mentres que en zonas da provincia da Coruña e litoral de Pontevedra as cantidades acumuladas non superen o 40% dos valores medios, haxa puntos do interior nos que se dupliquen estes valores. Observáronse tormentas un total de 9 xornadas. Especialmente intensas resultaron as dos días 4, 8 e 13, que deixaron cantidades importantes de precipitación en tan só unha hora e supuxeron nalgúns casos case o 90% da choiva total do mes. Destacan os 37.6 l/m2 medidos no Barco o día 8, 38.8 no Saviñao o 13 e 21.4 en Trives o 4, onde así mesmo rexistráronse case 31 l/m2 o 13.

En canto ao vento, destacan unicamente o 89 km/h rexistrados en Estaca de Bares o día 29. 

 

Agosto: Con excepción de zonas do litoral occidental e extremo sur da Comunidade as temperaturas de agosto resultaron, en xeral, superiores aos valores normais. As máximas máis elevadas rexistráronse durante o último tramo do mes, os días 22 e 23. Neste sentido hai que sinalar que, por exemplo, no observatorio de Ourense superáronse os 30 ºC en 7 ocasións durante a primeira quincena e en 13 durante a segunda. Do mesmo xeito que sucedese en xullo, as máximas absolutas non chegaron a alcanzar os 40 ºC (38.1 ºC en Ourense o 23, 37.8 en Ribadavia o 22). Nas Rías Baixas destacan os 33.2 e 32.8 C rexistrados en Boiro e Vilagarcía o día 22. Na costa norte, 31.8 en Ribadeo o 17.

En canto ás precipitacións, mentres que en zonas do oeste e sueste as cantidades acumuladas chegan puntualmente a duplicar os valores normais, hai áreas do norte e leste nas que non se alcanza o 80% dos devanditos valores. Isto débese en boa parte ás intensas precipitacións rexistradas o día 8, cando se superaron amplamente os 40 l/m2 en 12 horas en puntos das provincias occidentais ao sur de Fisterra, cantidades que supuxeron en xeral máis do 50% da precipitación total do mes. Observáronse tormentas os días 11, 25 e 26. Deixaron nalgúns casos cantidades notables en tan só unha hora, como os case 24 l/m2 recolleitos en Beariz o día 26.

Os refachos máximos de vento producíronse entre os días 8 e 9, coincidindo coas intensas precipitacións citadas: 106 km/h en Bares, 89 en Fisterra, 76 en Ribadeo e Aeroporto da Coruña.

 

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar