Tellado, PPdeG: «Galicia volve a a demostrar a favorable evolución do emprego»

Miguel Tellado en rolda de prensa

Second, on the experimental CISSP dumps equipment is to understand, CISSP dumps and you think that you know well for the whole industry products, in fact this is a common one of the students psychology, we 400-101 study guides are only in 400-101 study guides their 400-101 study guides own in 400-101 study guides the sky, coming and 100-105 exam book 100-105 exam book going to know some clients are very diverse equipment, customer project to do and you can also ask some other questions, 400-101 study guides 100-105 exam book you can it just say I am a good the device is very good, and do it ask questions of 400-101 study guides other customers! And now most laboratory used cisco equipment, so todays China 100-105 exam book market, most are using H3C and 400-101 study guides some other manufacturers of 400-101 study guides products, cisco 100-105 exam book only in rich units are used. Not every company can use CISSP dumps cisco’s equipment. So at the 100-105 exam book time of learning, not only to see your own lab equipment, 400-101 study guides but to get CISSP dumps a 100-105 exam book comprehensive understanding of the industry as 400-101 study guides a CISSP dumps whole dynamic, so whatever you do pre-sale, have know, 100-105 exam book encounter 100-105 exam book similar equipment, can be solved, give customers a good impression.

Third there are some people who always talk about advanced technology with others on 100-105 exam book the Internet, saying that the questions they ask are rubbish and 100-105 exam book CISSP dumps they think they are as good 400-101 study guides as cows. Actually a 100-105 exam book real player, 400-101 study guides a real ability, general it casually on the net, promote their abilities are very modest, generally people ask questions, in the case of 400-101 study guides time, will patiently answer, this is the difference. I met a CISSP dumps lot of cool people, and CISSP dumps everyone is modest and 100-105 exam book answers CISSP dumps questions in a CISSP dumps way that is really cool. Fourth, there are some people that I took the CISSP dumps CCNP certificate, why so CISSP dumps low salary, pay 100-105 exam book is what others 400-101 study guides so high, and do the sample, 100-105 exam book I can only say, can only say 400-101 study guides that your ability not line, I been a technical director in a company, with CISSP dumps others said so CISSP dumps in a word, do it envy CISSP dumps other people have 100-105 exam book the ability to without you, but somebody 400-101 study guides else or your CISSP dumps boss, can only say that your ability not line, you just see the somebody else is insufficient place, did it see somebody else is advantages, so appear this kind of mentality.

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, asegurou que a Pedro Sánchez “aínda non lle dou tempo a estragar a gran herdanza económica que lle deixou o goberno do Partido Popular”. Así se expresaba logo de coñecerse os datos do paro de xuño, que reflicten que “Galicia volve demostrar que a súa estabilidade política repercute positivamente na evolución do emprego, con máis afiliacións que a media estatal”.

De feito, a Comunidade supera o millón de afiliacións e seguimos creando postos de traballo cun aumento dos afiliados do 2,72%, sendo a maior subida desde 2007 con oito meses consecutivos nos que o aumento anual supera o 2% e as 20.000 afiliacións. Así mesmo, trátase do maior incremento de afiliados en Galicia nos seis primeiros meses do ano desde 2007.

Ademais, Tellado destacou que contemos no primeiro semestre de 2018 con 15.000 desempregados menos xa que, de manterse esta tendencia, superarase o obxectivo da Axenda 20 de reducir o paro en 20.000 persoas ao ano. “Na actualidade o nivel do paro é moi inferior a xuño de 2009 e hoxe somos a terceira comunidade onde máis se reduce o desemprego, superando ao Estado na caída do paro nun 4,36%”, puxo en valor o secretario xeral.

 

Malia admitir que aínda queda moito por facer, Tellado quixo salientar a boa evolución mensual, pois o paro baixou en 6.631 persoas, a maior caída en termos absolutos desde xaneiro. A nivel intermensual, as afiliacións tamén aumentaron a maior ritmo que o Estado, colocándonos como a cuarta  comunidade na que máis medran no último mes, en termos absolutos.

 

De igual xeito, Galicia supera a media de baixada do Estado en case un punto e a contratación en xeral sube nun 7,78% con 7.481 contratos máis que no mes de maio, mentres que no conxunto de España baixa un 0,13%.

 

ESTABILIDADE LABORAL E EMPREGO DE CALIDADE

“Desde o Partido Popular de Galicia debemos celebrar que Sánchez rectificase na súa idea de derrogar a reforma laboral que contribuíu decisivamente a sacar a España da crise”, remarcou o secretario xeral mentres engadía que “tamén celebramos que o PSOE comece a reivindicar os datos do paro, despois de anos menosprezándoos e dicindo que todos os empregos que se creaban eran precarios”.

 

Nese senso, Tellado recoñeceu que, en Galicia, “as condicións laborais dos nosos traballadores están mellorando grazas á estabilidade do Goberno galego que está permitindo incrementar o número de postos de traballo e blindar o gasto social”. Por iso agarda que a Xunta continúe desenvolvendo iniciativas que, ademais de xerar emprego, este sexa de calidade e provoquen que -como en xuño- “a contratación indefinida e a tempo completo sigan aumentando fronte a un descenso da temporal e a tempo parcial”.

 

Por outra banda, referiuse á importancia de proporcionar unha formación de calidade adaptada ás necesidades reais das empresas, algo que é tamén unha prioridade constante para o Goberno galego xa que “apostar pola formación significa apostar decididamente pola mellora do noso mercado laboral”.

Cómpre recordar que a Xunta está a investir este ano 135 millóns de euros en actuacións de formación e orientación para dar resposta ao novo escenario tecnolóxico. Concretamente, para contar con persoal máis e mellor cualificado estanse poñendo en marcha 1.500 cursos de formación en centros homologados para beneficiar a 23.000 profesionais en activo, as Unidades Formativas na Empresa coas que se apoiará  a formación á carta de máis de 5.000 persoas a través de 577 cursos, os obradoiros de emprego nos que poderán participar máis de 2.350 persoas desempregadas ou os programas integrados de emprego no que se estima a participación de 4.300 desempregados.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar