Os ingresos medios dos fogares galegos subiron ata los 1.915 euros

O ingreso medio dos fogares galegos situouse en 2014 nos 1.915 euros ao mes, un 0,3% máis que o ano anterior, segundo reflicte a Enquisa estrutural a fogares publicada hoxe polo Instituto Galego de Estatística (IGE). Non obstante, os fogares galegos incrementaron máis o seu poder adquisitivo pola evolución negativa do Índice de Prezos ao Consumo (IPC), que foi o pasado ano do -1%.

A enquisa do IGE ten carácter anual e ten por obxectivos analizar e describir as características principais dos fogares galegos; coñecer a contía dos ingresos das vivendas galegas e a súa tipoloxía, e coñecer tamén a contía dos gastos comúns dos fogares galegos e a súa relación con diversas variables socioeconómicas.

Segundo os datos do IGE, a tipoloxía de fogar máis habitual en Galicia é a formada por unha parella con fillos (32,97% do total), seguida da parella sen fillos (23,6%) e os fogares unipersoais (20,97%). O 22,1% dos fogares galegos están formados exclusivamente por persoas de 65 ou máis anos, e só no 23,2% das vivendas hai menores de 16 anos.

Ademais do incremento do ingreso medio, en 2014 tamén aumentaron os fogares nos que a principal fonte de ingresos é o traballo (do 52,7% ao 53%), sendo este o primeiro incremento dende 2007. Pola contra, reducíronse os fogares que están sustentados principalmente por prestacións, que baixan do 45,4% ao 44,9%.

HIPOTECA E ALUGUER

A enquisa do organismo estatístico autonómico reflicte que o 20% dos fogares galegos teñen unha hipoteca da vivenda principal, cun gasto medio mensual que se sitúa nos 402,5 euros. Ademais, nun 11,6% dos fogares en Galicia o réxime de propiedade é en aluguer, cun gasto medio de 299 euros ao mes.

Sobre solvencia e cohesión social, os datos mostran que Galicia reduciu a taxa de risco de pobreza en 2014 ata o 16,4%, mentres que a cifra de fogares que chegan con algunha dificultade a fin de mes situouse no 57,9%. Este indicador acadou o seu máximo en 2007 (66%) e dende entón mantense cada ano entre o 59% e o 56%.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar