Solo industrial a disposición dos emprendores

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que a Xunta vai poñer a disposición dos emprendedores a posibilidade de adquirir solo industrial máis accesible, mediante a concesión de dereitos de superficie.

Como explicou, isto significa poñer solo industrial a disposición de todas aquelas empresas interesadas en instalarse en Galicia e nas mellores condicións que o mercado poida ofrecer, sen necesidade de realizar un investimento na adquisición do mesmo. Isto é, en réxime de dereito de superficie cun canon anual desde 38 céntimos por metro cadrado.

<iframe width=»500″ height=»330″ src=»https://www.youtube.com/embed/pojy01wrTjg» frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe>

Deste xeito, como matizou o titular da Xunta, os adxudicatarios dos dereitos de superficie poderán construír as instalacións necesarias e desenvolver o seu proxecto empresarial nas parcelas que lles correspondan a cambio dun canon anual, equivalente a unha porcentaxe do prezo de venda da parcela, e que será un mínimo de 38 céntimos ao ano por metro cadrado e un máximo de 2,28 euros ao ano por metro cadrado. As parcelas continuarán sendo propiedade da Administración.

Segundo Feijóo, a Xunta dá así un paso máis no obxectivo de dar as maiores facilidades a quen queira investir en Galicia e contribuír a que o solo industrial sirva para o que foi creado, que é para producir riqueza e emprego.
As condicións da concesión de dereitos de superficie
Máis polo miúdo, o máximo responsable autonómico subliñou que, no que respecta ás empresas, aquelas que opten á adxudicación de dereito de solo deberán obter a declaración de proxecto singular, que terán no caso de que se dean certas condicións: ou ben un investimento que deberá superar os 8 millóns de euros ou ben a creación de 20 ou máis postos de traballo.

No prazo máximo de tres anos, os adxudicatarios deberán ter edificadas as súas instalacións e obtida a licenza de actividade, co obxectivo de garantir que os investimentos e a creación de postos de traballo se realizan no prazo máis curto posible.

Como advertiu o presidente, o incumprimento desta condición suporá a resolución do dereito de superficie ou o pago polo adxudicatario dunha indemnización por importe igual ao canón de cinco anos.

No que se refire ao custe, Feijóo apuntou que o canon do solo partiría de 38 céntimos ao ano por metro cadrado. E, en todo caso, a previsión de pago do canon sería o seguinte: 1 ano de carencia, se se solicita; 1,5% do prezo de venda da parcela nos dous seguintes anos; 2,5% do prezo de venda da parcela nos dous seguintes anos; 3,5% do prezo de venda da parcela no resto do período de vixencia da concesión.

En canto ás posibilidades da concesión, durante os dez primeiros anos os adxudicatarios poderán exercitar o dereito de compra das parcelas, aplicándose o prezo non bonificado das mesmas e descontando unha parte do pagado en concepto de canon.

Nesta liña, o responsable do Goberno autonómico indicou que o prego establece que o prazo de vixencia do dereito de superficie será de 30 anos, prorrogables ata un máximo total de 60 anos por acordo entre as partes. Transcorrido o período de vixencia do dereito de superficie, a plena propiedade do solo, do subsolo e das edificacións construídas, reverterá na Administración.

“En definitiva, o problema do solo industrial en Galicia deixa de selo para converterse nunha oportunidade para instalarse na Comunidade Autónoma”, apuntou Feijóo. E isto é así non só coas bonificacións que xa estaban vixentes no caso de que queiran adquirir a parcela, senón tamén poñendo a súa disposición tamén unha posibilidade certamente moi vantaxosa, que é o dereito de superficie a cambio dun canon anual desde 38 céntimos céntimos de euro por metro cadrado ao ano a 2,28 euros como máximo.

Con respecto a isto, o titular da Xunta salientou que se trata da “aposta máis ambiciosa feita por un Goberno autónomico en Galicia desde o principio das súas competencias”. Así mesmo, indicou que serán dous millóns de metros cadrados de solo industrial os que se poñerán a disposición das empresas.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar