Novo proxecto de Lei do Solo para blindar «un urbanismo responsable»

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentou onte o anteproxecto da Lei do solo, unha vez se culminou o amplo proceso de participación pública que acompañou a elaboración desta norma, no que se dialogou con 75 axentes e se levaron a cabo unha trintena de encontros sectoriais. Así, este texto legal, que consolida “un urbanismo responsable” e ten “vocación de permanencia no tempo” incorporou oito de cada dez alegacións feitas ao texto inicial.

Esta nova lei dedica especial atención ao medio rural, que supón “o 93% do noso territorio”, segundo lembrou Feijóo. “Garantimos un rural protexido e un rural vivo porque garantimos o aproveitamento do rural de forma compatible coa preservación dos seus valores —engadiu—. Non hai solo máis desprotexido ca o que non ten ningún uso e está sometido ao abandono”. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez, salientou que o compromiso do Goberno é manter e mellorar un medio rural vivo; a través de medidas que permitan aproveitar o solo rústico para os usos para os que é idóneo, como para as instalacións de interese xeral que precisan espazo (colexios, hospitais…) e os novos equipamentos públicos (depuradoras, cemiterios…) que non deban estar dentro do núcleo, así como para favorecer un turismo sustentable.

O segundo grande obxectivo da lei é a recuperación e protección da paisaxe galega, para que “as construcións e as instalacións deban adaptarse ao contorno e non ao revés”, subliñou o presidente. Fixo tamén un chamamento á sociedade galega para, todos xuntos, “loitar contra o feísmo e apoiar a protección da paisaxe”. Esta lei fomenta o urbanismo responsable -engadiu Vázquez Mourelle- a través da concienciación da importancia do remate exterior das edificacións, por exemplo, ou fomentando a recuperación do xa construído fronte á execución de novas estruturas. En resumo, “trátase de conseguir un máximo resultado cunha intervención mínima”.

Normas urbanísticas de calidade para todos os concellos galegos
A terceira meta da Lei do solo é que “todos os concellos teñan nesta década normas urbanísticas de calidade e perdurables no tempo”, tal e como afirmou Feijóo. Isto significa un paso máis na tarefa de actualización dos planeamentos urbanísticos que a Xunta comezou en 2009. Así, ponse a disposición dos concellos máis pequenos un planeamento básico, dáse unha maior autonomía municipal aos concellos máis grandes e simplifica os trámites para que todo o proceso sexa máis áxil.

A conselleira indicou que se ten en conta a diversidade do territorio galego, sen perder de vista o referente de que todos os concellos da Galicia conten cun planeamento axeitado ás súas necesidades e nun tempo razoable. Indicou que ao longo de 2016, a Xunta redactará o Plan Básico Autonómico e entre 2017 e 2020, os plans básicos municipais para dotar os municipios de menos de 5.000 habitantes dunha ferramenta de planeamento adaptada ás súas necesidades.

Así mesmo destacou que se achegará rapidez e axilidade na obtención dos informes sectoriais, cun informe único autonómico, que permitirá aforrar un 75% do tempo xa que a Secretaría Xeral de Urbanismo recompilará todos os informes da Xunta e transcorridos 3 meses operará o silencio administrativo positivo. Por último, habilitarase ás grandes cidades para que aproben definitivamente os seus planeamentos.

Un paso máis nun longo camiño
“Este non é un camiño que comezásemos recentemente”, lembrou o xefe do Executivo galego, antes de repasar o “traballo inxente” que, nos últimos anos, deu como froitos a aprobación das Directrices de Ordenación do Territorio e do Plan do Litoral, ademais da posta en marcha dos trámites para que Galicia poida contar en 2016 cunhas Directrices da Paisaxe.

En definitiva, a nova Lei do Solo, que agora será remitida ao Consello Económico e Social, como paso previo á súa tramitación no Parlamento —que terá lugar, previsiblemente, en setembro—, dá resposta “á necesidade de asegurar a ordenación racional do territorio e a protección da paisaxe a tódolos niveis”, segundo dixo o presidente da Xunta.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar