Desacordo entre os grupos municipais de Santiago sobre las dedicacións exclusivas

Pleno Concello de Santiago_jpg

Non houbo acordo entre os catro grupos municipais no Pleno de organización para a asignación das dedicacións exclusivas, tal como xa anunciara esta mañá o alcalde compostelán, Martiño Noriega, á saída da xunta de voceiros previa a esta sesión plenaria.
O alcalde explicou no pleno que a proposta de Compostela Aberta situaba en nove as dedicacións para o Goberno municipal: o alcalde máis oito concelleiros. As catro dedicacións e media propostas para a oposición distribuíanse entre as dúas do PP, unha e media para o PSdeG-PSOE e unha para o BNG.

As dedicacións dos concelleiros correspondíanse salarialmente con grupos 1 e nivel 26. En canto á retribución do alcalde, o propio Noriega indicou que a proposta era de 36.000 euros netos (aproximadamente 51.000 euros brutos).

Esta proposta do grupo do Goberno sobre o réxime de indemnizacións e dedicacións exclusivas dos membros da Corporación recibiu o voto en contra dos tres grupos da oposición, polo que non saíu adiante. O mesmo aconteceu co punto tres da orde do día, relativo á fixación de número de representantes en Consorcio, Auditorio, Mancomunidade e consellos sectoriais de actuación municipal.

 

OS PLENOS, OS PRIMEIROS LUNS DO MES

Na orde do día deste pleno extraordinario tamén figurou a fixación da periodicidade das sesións ordinarias, que quedou fixada para os primeiros luns de cada mes a partir das 17:00 horas. Este punto, ao igual que o relativo á creación e composición de comisións de carácter permanente e especial, foi aprobado por unanimidade.

Nesta sesión extraordinaria tamén se deu conta da constitución dos grupos municipais e das delegacións de competencias da Xunta de Goberno e das diferentes concellarías.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar