Medran un 53,4% os fogares con Internet, máis do dobre da media europea

   O número de fogares galegos que dispoñen de servizo de Internet contratado creceu, entre 2008 e 2012 un 53,4 por cento, ata o 56,3 por cento do total dos fogares da Comunidade. Esta cifra supón acurtar as ninosadolescenteseninternetdiferenzas entre Galicia e Europa, xa que o ritmo de crecemento galego foi máis do dobre da media europea.

   Así o informou este xoves a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, que presentou xunto co director do Instituto Galego de Estatística (IGE), José Antonio Campo Andión, os resultados do ‘Diagnóstico sobre a sociedade da información nos fogares galegos’, realizado polo Observatorio da Sociedade da Información con datos da ‘Enquisa de Condicións de Vida das Familias’ do IGE.

Segundo os datos da enquisa, o 67,3 por cento dos fogares galegos dispón de ordenador, un parámetro que aumentou un 29,9 por cento entre 2008 e 2012. O crecemento estatal nese periodo foi do 16,2 por cento e o europeo do 14,7 por cento.

Mar Pereira fixo fincapé en que tanto o índice de ordenadores como o de Internet incrementáronse neste periodo en Galicia a un ritmo superior ao europeo e ao do resto de España, o que supón que a Comunidade está «recortando as distancias» tanto a nivel nacional como europeo no uso das novas tecnoloxías e Internet.

USO DE INTERNET

Seis de cada 10 galegos aseguran utilizar o ordenador nos últimos tres meses, un parámetro que se incrementou un 18,9 por cento desde o ano 2008.

Así mesmo, o 27,7 por cento da poboación galega adquiriu algún ben ou servizo a través de Internet –unha cifra similar á estatal, que se sitúa no 22,3 por cento–. Con todo, Mar Pereira precisou que este indicador incrementouse desde 2008 en Galicia un 183,6 por cento, mentres que en España aumentou un 67,7 por cento.

A Comunidade si se sitúa por encima en emprego de Internet para descargar e enviar documentos oficiais. En concreto, o 47,7 por cento dos galegos empregou Internet para descargar formularios oficiais –6,7 puntos máis que a media española e 12,7 puntos máis que a media europea–. Un 40,7 por cento, ademais, enviou estes formularios cumprimentados a través de Internet –8,5 puntos por encima da media estatal e 12,7 puntos máis que a media do resto de Europa–.

BANDA ANCHA

O 53,1 por cento dos fogares galegos ten contratado Internet a través de banda ancha. O crecemento de Galicia no intervalo 2008-2012 neste indicador foi dun 67 por cento, mentres que o español situouse nun 49,6 por cento no mesmo periodo.

As áreas con maior presencia de banda ancha son a de Santiago –67,1 por cento– e A Coruña –64,3 por cento–, mentres que as que alcanzan menores cifras son as de Ourense sur –23,3 por cento– e a Costa dá Morte –32,1 por cento–.

Unha variable a ter en conta neste indicador é o volume total de ingresos do fogar. Así, un 83 por cento dos fogares con renda superior a 3.500 euros teñen contratado este servizo, fronte ao 19,7 por cento dos fogares con ingresos inferiores a 600 euros.

MENOS NO RURAL

O tipo de hábitat inflúe de forma «determinante» na contratación de Internet nos fogares galegos, sinalou Mar Pereira, quen precisou que a «brecha digital» entre o ámbito urbano e o rural sitúase en 30,9 puntos.

Así, o 66,9 por cento dos fogares situados en municipios de máis de 50.000 habitantes teñen contratado Internet, mentres que no caso dos municipios de menos de 5.000 habitantes a cifra de contratación de Internet sitúase no 36 por cento.

Nos sete concellos con maior poboación de Galicia a contratación de Internet supera a media galega. A cifra máis alta corresponde ao municipio da Coruña, onde o 72,2 por cento dos fogares teñen Internet –unha cifra 15,9 puntos por encima da media galega e que se achega á media europea, do 75 por cento–.

As principais razóns ás que aluden os encuestados para non contratar Internet no fogar son «que non o necesitan», que non o queren» ou que «é moi caro». Únicamente o 6 por cento dos fogares galegos sinalan que non teñen Internet porque non é posible acceder ao servizo no lugar no que residen.

CONVIVENCIA CON NENOS

A convivencia con nenos ou adolescentes é un dos indicadores que máis inflúen no uso de Internet nos fogares galegos. Neste sentido, 7 de cada 10 fogares nos que reside un neno en idade escolar obligatoria usan as novas tecnoloxías, 15 puntos por encima do resto dos fogares.

A idade é, así, un factor moi importante nesta análise. De feito, o 92,7 por cento dos mozos aseguran acceder a Internet nos últimos tres meses, fronte ao 12,6 por cento das persoas entre 65 e 74 anos.

A brecha digital de xénero en Galicia no uso de Internet é de 3,9 puntos, unha cifra que se ha ir reducindo paulatinamente nos últimos anos –dado que era de 6,5 puntos no 2008–. Así mesmo, esta brecha é menor que a que se rexistra a nivel do Estado –de 5,2 puntos– e da Unión Europea –de 4 puntos–.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar