14.000 persoas, un 2,26% da poboación de máis de 65 anos viven en residencias

DOCU_GRUPO

Un total de 14.263 persoas viven en residencias de maiores en Galicia, un 2,26% da poboación de 65 e máis anos e un 0,51% da poboación total, de acordo cos datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE) correspondentes aos censos de poboación e vivendas 2011.

En canto ao conxunto estatal, son 270.286 as persoas que viven en residencias de maiores, un 3,33% da poboación de 65 e máis anos e un 0,58% da poboación total.

Por provincias, na Comunidade galega, A Coruña rexistra o maior dato de persoas que viven en residencias de maiores, con 4.665. Ségueno Ourense (3.550), Pontevedra (3.355) e Lugo (2.693).

En total, 22.037 persoas residen en establecementos colectivos nas catro provincias galegas, un 0,79% da poboación total segundo os censos 2011 (2.772.928 persoas). Esta porcentaxe é tamén inferior ao do conxunto do Estado, onde alcanza o 0,95%, con 444.101 persoas.

En canto a outro tipo de establecementos colectivos, 2.164 persoas residen en Galicia en institucións para poboación con minusvalidez ou de asistencia social.

Ata 752 persoas viven en institucións relixiosas e 525 fano en institucións militares, 113 en institucións sanitarias e 4.220 persoas en establecementos doutro tipo. En concreto, 3.402 persoas encóntranse en institucións penitenciarias en Galicia.

CONXUNTO ESTATAL

No conxunto estatal, algo máis de 18.400 persoas residen en institucións colectivas de carácter relixioso en España, o que significa que a poboación destes espazos se reduciu a menos da metade na última década.

En concreto, 18.487 persoas residían en conventos, seminarios, mosteiros, abadías e establecementos análogos no ano 2011 fronte ás 41.137 que figuraban nestas institucións en 2001.

Dos mesmos datos se desprende que a poboación maioritaria neste tipo de residencias é feminina (82,4 por cento) e de idades avanzadas, xa que o 39,9 por cento ten entre 65 e 84 anos e o 12,4 por cento supera os 85.

Con todo, nestas vivendas colectivas de carácter relixioso residían 2.169 persoas menores de 34 anos de idade ao peche do censo realizado en 2011, xunto a 2.806 que tiñan entre 35 e 49 anos, e 2.283 que estaban no tramo entre os 50 e os 64.

En total, 444.101 cidadáns residen en vivendas colectivas en España, un 90,3% máis que en 2001, xa sexa en residencias de anciáns (60,9%), que teñen unha poboación de 270.286 persoas; no sistema de prisións (14,4%), con 64.109 internos ou en institucións de atención á minusvalidez e asistencia social (8,3%), entre outras.

O INE destaca que «só o 54 por cento» dos residentes en establecementos colectivos se empadroou nestes, proporción que resulta especialmente baixa nas prisións, onde apenas se inscribiu o dez por cento da poboación. Con todo, para a enquisa téñense en conta os que residiron ou van residir máis dun ano na vivenda colectiva que ocupan.

MÁIS MULLERES NAS RESIDENCIAS

En canto ás residencias de maiores, nos seus máis de 270.200 habitantes hai unha proporción de 2,18 mulleres por cada home. Por grupos de idade, as mulleres superan os homes en todos os tramos e a relación crece ata máis de sete mulleres por cada home en idades superiores aos 100 anos. Os estranxeiros nestes establecementos suman 1.973, o 0,7% dos residentes.

O informe do INE explica que ao poñer estes datos en relación co global da poboación española, se observa que as mulleres mostran maior propensión a vivir en xeriátricos que os homes en todas as idades e destaca que cumpridos os 90, o 11,8% dos homes e o 18,1% das mulleres están instalados en residencias.

Por provincias, a que presenta unha maior porcentaxe de poboación nos xeriátricos é Soria (1,89%), seguida doutras provincias do interior como Palencia, Zamora, Ávila e Teruel. No extremo oposto están Las Palmas, Murcia, Málaga, Sevilla e Santa Cruz de Tenerife, as provincias onde hai menos maiores vivindo en asilos.

Respecto ás institucións penitenciarias, teñen 64.109 residentes, dos que só 5.060 son mulleres (o 7,9% do total), con idades na súa maioría comprendidas entre os 20 e os 34 anos.

Algo máis de tres de cada dez reclusos son estranxeiros (20.155 persoas), de forma que están sobre representados nos cárceres españois xa que entre a poboación xeral supoñen o do 11,2 por cento da cidadanía.

Por último, o INE refírese ás institucións sanitarias (que inclúen as de atención psiquiátrica), onde a poboación é maioritariamente masculina (56%) e ás instalacións militares, onde o predominio dos homes é aínda maior: o 84,1 por cento dos residentes son varóns.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar