Avogados ourensáns ofrecen mediación gratuíta para evitar desafiuzamentos

   O colexio de avogados de Ourense puxo en marcha hai un ano a Oficina de Intermediación Hipotecaria, tras asinar un convenio de 4.000 euros co Concello, para ofrecer mediación gratuíta ás persoas que se ven obrigadas a deixar de pagar a hipoteca, para que os bancos acepten vías alternativas ao desafiuzamento, como a dación en pagamento ou a redución pactada das cotas mensuais.

   O secretario técnico do colexio de avogados, Alejandro Pérez Garrido, destaca, en declaracións a Europa Press, que esperan renovar este convenio nos próximos días, pois os resultados son «moi bos» e, na evolución da Oficina de Intermediación Hipotecaria, foron ampliando a súa intervención e mesmo inician os trámites para que as persoas afectadas poidan acceder a vivendas sociais.

«Unha persoa que chega aquí con avisos do banco tras varios non pagamentos, ou que sabe que os vai recibir porque deixou de pagar, conta cun equipo legal que pasará meses buscando o contacto no seu banco para formulalos unha flexibilización nos pagamentos, baseándonos no Real Decreto de Protección de Debedores Hipotecarios pero, claro, sempre que cumpran os requisitos aí contemplados», explica.

Nos 53 casos abertos dende abril de 2013, o colexio de avogados garante que durante as negociacións cos bancos, se paraliza o proceso de posible desafiuzamento mentres se concertan reunións, se atenden os requirimentos bancarios e «se lles convence» en cada caso, ás veces durante catro ou cinco meses.

«Hai bancos que marean moito e outros directamente non contestan, pero son os menos, e, se estudamos os contratos de pagamento e detectamos hipotecas con cláusulas abusivas ou anulables, como xuros de mora excesivos; tamén recomendamos á persoa afectada que inicie un proceso xudicial contra o seu banco, pero aí remata a intervención desta oficina gratuíta», detalla Pérez Garrido.

Oficinas letradas como a de Ourense son aínda escasas en España –é a única en Galicia– e responden ao interese, segundo Pérez, do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) de impulsar accións vinculadas ás realidades sociais.

CLÁSICOS E NOVIDADES

No caso de Ourense, nove avogados atenden dende hai seis anos as peticións de presos indo cada semana ao centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, para analizar as actuacións do centro en canto a permisos e cambios de grao, entre outros, e integran a Comisión de Atención Xurídica Penitenciaria de Ourense (CAXPOU).

Entre as clásicas atencións do colexio de avogados está a de orientación xurídica para determinar qué persoas cumpren os requisitos para acceder á Xustiza gratuíta e outros 85 letrados que atenden o convenio sobre violencia de xénero –polo que a Casa do concello de Ourense cobre parte dos gastos de atención xurídica a vítimas a situación das cales non lles permite acceder a esa Xustiza gratuíta–.

Outros convenios unen Ourense con Santiago a través do Colexio Oficial de Psicólogos e a Xunta de Galicia, para o servizo de Mediación Intrajudicial Familiar en conflitos dese ámbito concreto.

De cara ao futuro, a novidade estará na sinatura dun convenio, xa avanzado, entre o colexio de avogados, o CGPJ e o xulgado de Ourense para poñer en marcha un servizo de mediación para delitos de faltas, conflitos de comunidades veciñais e outros que evitarán chegar ao xulgado de instrución.

«O obxectivo é resolver antes de chegar ao xulgado de instrución e para iso iniciaremos primeiro unha etapa para formar estes mediadores», agrega Pérez Garrido.

O colexio de avogados de Ourense conta con 650 colexiados que exercen a súa profesión e outros tantos non ejercientes e, segundo o seu secretario técnico, os plans para novos servizos de atención como mediadores seguen adiante.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar