As hipotecas alcanzan un crecemento do 42,7%

hipoteca-vivienda

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas alcanzou as 1.132 en xaneiro en Galicia, o que representa un descenso do 7,9% en relación ao mesmo mes do ano anterior, pero un incremento do 42,7% en relación ás cifras do mes previo, de acordo cos datos publicados este martes polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

En toda España, o número de hipotecas sobre vivendas se situou en 25.447 o pasado mes de xaneiro, cunha caída do 12,4% respecto ao mesmo mes de 2012.

O retroceso interanual de xaneiro, co que as vivendas hipotecadas encadean xa 33 meses de caídas consecutivas, é menos pronunciado que o de decembro, cando as vivendas hipotecadas se reduciron case un 28%.

Malia este descenso interanual, as hipotecas sobre vivendas lograron en xaneiro o seu maior repunte neste mes dos últimos cinco anos, ao aumentar un 44,8% respecto ao mes anterior. O capital prestado tamén rexistrou a súa maior alza neste mes dende 2009, cun crecemento do 46,8%.

Hipoteca

No caso de Galicia, o capital prestado ascendeu a 102,3 millóns de euros, o que supón unha caída do 16,2% en relación a un ano antes, pero un aumento do 40,9% se se compara co mes de decembro de 2012.

O instituto estatístico indica que, en total, se formalizaron 1.878 hipotecas sobre terreos de calquera tipo en Galicia en xaneiro, das que 67 son rústicas e 1.811 urbanas. Ademais, foron cancelados registralmente 2.195 hipotecas, das que 1.403 son sobre vivendas.

DATOS ESTATAIS

O importe medio das hipotecas constituídas sobre vivendas alcanzou o pasado mes de xaneiro os 102.906 euros, un 4% menos que en igual mes de 2012 e un 1,4% máis que en decembro, mentres que o capital prestado se reduciu un 15,9% en taxa interanual, ata os 2.618 millóns de euros.

De acordo cos datos do organismo estatístico, durante o primeiro mes do ano constituíronse 41.365 hipotecas sobre terreos rústicos e urbanos (dentro destas últimas inclúense as vivendas), cifra que supón un descenso do 11,7% respecto a xaneiro de 2012.

O capital dos créditos hipotecarios concedidos baixou un 20% respecto ao mesmo mes do ano pasado, ata os 4.586,3 millóns de euros, en tanto que o importe medio das hipotecas constituídas sobre o total de terreos ascendeu a 110.875 euros, un 9,4% menos que en xaneiro de 2012.

BAIXA O INTERESE MEDIO

O tipo de interese medio para o total de empréstitos hipotecarios situouse no 4,23% en xaneiro, un 4,3% menos que en xaneiro de 2012. No caso das vivendas, o interese medio foi o 4,24%, un 1,6% inferior ao dun ano atrás.

Por entidades, o tipo de interese medio dos empréstitos hipotecarios das caixas de aforro foi do 4,38% e o prazo medio de 23 anos. En canto aos bancos, o tipo medio foi do 4,31% e o prazo medio de 21 anos.

O 94,4% das hipotecas constituídas en xaneiro utilizou un tipo de interese variable, fronte ao 5,6% de tipo fixo. O Euríbor é o tipo de referencia máis utilizado na constitución de hipotecas a interese variable, en concreto no 88% dos novos contratos.

MENOS HIPOTECAS QUE MODIFICAN CONDICIÓNS

En canto ás hipotecas con cambios registrales, en xaneiro sumaron 27.237, o que supón un descenso anual do 9,5%. En vivendas, o número de hipotecas que modificaron as súas condicións baixou un 6,1%.

Atendendo á clase de cambio nas condicións, en xaneiro producíronse 22.943 novacións (ou modificacións producidas coa mesma entidade financeira), cunha diminución anual do 8,5%.

O número de operacións que cambiaron de entidade (subrogacións ao acredor) foi de 3.053, un 9,4% menos que en xaneiro de 2012. Pola súa banda, en 1.241 hipotecas cambiou o titular do ben hipotecado (subrogacións ao debedor), un 25,7% menos.

Das 27.237 hipotecas con cambios nas súas condicións inscritas nos rexistros da propiedade durante o pasado mes de xaneiro, o 39% debéronse a modificacións nos tipos de interese. Despois do cambio de condicións, a porcentaxe de hipotecas a interese fixo diminúe do 4,8% ao 2,3% e de hipotecas a interese variable aumenta do 94,6% ao 97,1%.

O Euríbor concentra a maior porcentaxe das hipotecas a tipo variable, tanto antes do cambio como despois. Tras a modificación de condicións, o interese medio dos empréstitos reduciuse 0,71 puntos nas hipotecas a tipo fixo e 0,87 puntos nas de tipo variable.

ANDALUCÍA, A REXIÓN CON MÁIS VIVENDAS HIPOTECADAS

Por comunidades autónomas, as que rexistraron un maior número de hipotecas constituídas sobre vivendas foron Andalucía (5.025), Cataluña (3.751) e Madrid (3.740).

As comunidades con maior taxa de variación anual en xaneiro foron Aragón (+46%) e Extremadura (+22%), mentres que os descensos máis pronunciados llos/llelos anotaron Navarra (-38,4%) e Canarias (-33,4%).

As comunidades nas que se prestou máis capital para a constitución de hipotecas sobre vivendas foron Madrid (508,5 millóns de euros), Andalucía (453,9 millóns) e Cataluña (414,2 millóns de euros).

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar