Amplíase a liberdade horaria do pequeno comercio

   Os establecementos comerciais galegos cunha superficie de ata 300 metros cadrados terán plena liberdade horaria, segundo recolle a nova lei impulsada pola Xunta, que tamén decidiu adaptar as sancións a outras normativas vixentes, de forma que as multas por faltas leves «reducen a súa intensidade» –baixa dun máximo de 60.000 euros a 1.500– e as graves poderán alcanzar un millón.

Así o explicou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen destacou que a nova lei galega de horarios comerciais non só adáptase a normas anteriores, senón que tamén axústase á lexislación básica do Estado, pero «atendendo ás peculiaridades» de Galicia para garantir o futuro do pequeno comercio e dos establecementos situados nos cascos históricos das urbes.

Deste modo, ademais da liberdade horaria para os comercios de ata 300 metros cadrados de superficie útil para exposición e venda ao público –fronte aos 150 actuais–, para o resto de establecementos fíxase un total de 10 domingos e festivos de apertura autorizada ao ano.

Núñez Feijóo indicou que este é o número «mínimo» dentro das opcións que deixa a lei estatal e tamén se suprime o requisito de que, durante estes días, o horario máximo de apertura sexa de 12 horas. Os 10 domingos e festivos de apertura para este ano xa foron fixados mediante unha orde publicada o pasado mes de outubro.

Así mesmo, no proxecto de lei elaborado polo Goberno galego establécese que os comercios poderán desenvolver a súa actividade durante o conxunto da semana nun máximo de 90 horas.

«EQUILIBRIO» COAS GRANDES SUPERFICIES

«Estamos a cumprir os compromisos que máis benefician á maior parte dos traballadores deste sector e que benefician á consolidación dos cascos e dos barrios das cidades», defendeu o dirixente popular, antes de reafirmarse en que a nova norma, que agora será remitida á Cámara, busca «o equilibrio» entre o pequeno e mediano comercio e as grandes superficies.

Conforme este principio, destacou que a lexislación galega se axusta á estatal «pola banda baixa» xa que permite abrir ás grandes superficies 10 festivos ao ano, «o mínimo contemplado» na norma estatal, que permite a apertura «de ata 16 festivos ao ano».

Tamén destacou que as sancións se reducen no caso das faltas leves e se incrementan nas moi graves co obxectivo de «non prexudicar» ao pequeno comercio e que «non se poidan ver nunha situación imposible» no suposto de que reciban algunha destas multas.

«Na lei queda claro que a graduación das sancións se fará en función da dimensión do comercio do que se trate», defendeu, para concluír que o lexislador deixa «un espazo» para que o instrutor do expediente poida graduar a sanción «en función do volume do comercio, da facturación e da dimensión» do comercio.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar