7,6 días de estanza media nos hospitais, a máis alta de España

 

   A estanza media nos hospitais galegos durante o ano 2011 foi de 7,6 días, a cifra máis alta de España xunto coa de Castilla y León. Ambas as dúas situáronse por enriba dos 6,7 días de hospitalización media a nivel nacional.

Así o evidencia a Enquisa de Morbilidad Hospitalaria presentada este mércores polo Instituto Nacional de Estatística (INE), onde se recolle que o pasado ano os maiores números de altas hospitalarias por cada 100.000 habitantes producíronse en Navarra (11.790), Aragón (11.603) e Baleares (11.541). Pola súa parte Andalucía (8.325), Canarias (8.401) e a cidade autónoma de Melilla (8.719) presentaron o menor número de altas por cada 100.000 habitantes. En Galicia producíronse 10.548 altas hospitalarias.

O 22 por cento das altas hospitalarias rexistradas na comunidade galega en 2011 déronse en centros privados, o que sitúa a esta rexión na zona media da táboa en canto ao peso da sanidade privada na totalidade de ingresos e por debaixo da media nacional.

As comunidades con maior peso por ingreso en hospitais privados fronte á rede pública en 2011 foron Cataluña (52,4 por cento das altas foron en hospitais privados), Baleares (38,6 por cento) e Madrid (33,7 por cento).

As comunidades con menor presenza de altas hospitalarias na rede privada (excluíndo as cidades autónomas) foron Castilla-La Mancha (5,4 por cento de altas en hospitais privados), Extremadura (6,8 por cento) e La Rioja (10,4 por cento).

O resto, de maior a menor uso da sanidade privada: Canarias (33 por cento), Navarra (24 por cento), Galicia (22 por cento), Andalucía (22 por cento), Comunidad Valenciana (20 por cento), País Vasco (18 por cento), Murcia (17 por cento), Aragón (16 por cento), Asturias (16,4 por cento), Castilla y León (13 por cento) e Cantabria (12 por cento).

En canto ao total de días de estanza, o 76,3 por cento do tempo de permanencia no hospital correspondeu aos da rede pública. Del mesmo modo, a estanza media nos hospitais públicos foi de 7,04 días e nos privados de 5,82 días.

A MAIOR ESTANZA É POR ENFERMIDADES CIRCULATORIAS

Considérase alta hospitalaria o procedemento polo que un paciente ingresado nun Centro ou Establecemento Sanitario deixa de ocupar unha cama de hospitalización por curación, melloría, falecemento, traslado ou alta voluntaria.

Máis da metade das altas corresponderon a mulleres (53,3 por cento), aínda que se se excluísen as producidas por embarazo, parto e puerperio, a porcentaxe de altas suporía o 47,0 por cento.

A taxa de morbilidad (número de altas por 100.000 habitantes) situouse en 10.126, un 1,17 por cento menos que o ano anterior. A masculina foi de 9.620 altas por cada 100.000 homes (-0,4 por cento) e a das mulleres 10.616 (-1,9 por cento).

Os principais diagnósticos de alta, foron as por enfermidades circulatorias foron o motivo máis frecuente de ingreso (13,0 de cada 100 altas); seguírono o grupo de enfermidades do aparato dixestivo (12,1), os episodios de embarazo, parto e puerperio (11,8), as enfermidades do aparato respiratorio (11,1) e os tumores (9,5).

A taxa de morbilidad descendeu en todos os grupos de idade, salvo para os maiores de 84 anos (aumentou un 0,6 por cento) e os menores dun ano (2,0 por cento).

Os grupos de enfermidades que causaron unha maior estanza hospitalaria foron as enfermidades do aparato circulatorio (15,1 por cento das estanzas totais) seguidos dos tumores (11,9 por cento). Destaca o elevado número de estanzas hospitalarias motivadas polas enfermidades mentais (9,5 por cento do total) fronte ao número total de altas co devandito diagnóstico (2,5 por cento).

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar