Cae un 2,2% o custo laboral por traballador

 

   O custo laboral medio por traballador e mes (que inclúe as remuneracións e as cotizacións sociais) situouse nos 2.167,26 euros no terceiro trimestre en Galicia, o que supón unha caída do 2,2% (a segunda máis acusada entre as comunidades) en relación ao mesmo período do ano pasado, de acordo cos datos publicados este venres polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os salarios baixaron un 2,3% no mesmo período, a caída máis pronunciada entre as comunidades.

En toda España, o custo laboral por traballador ascendeu a 2.455,49 euros no terceiro trimestre do ano, o que supón un descenso do 0,1%. Desta forma, o custo laboral encadea a súa segunda caída interanual consecutiva tras a redución do 0,3% experimentada no segundo trimestre, coa que finalizou unha sorte de cinco trimestres consecutivos á alza.

En Galicia, tanto o custo laboral medio por traballador como os salarios son os terceiros máis baixos de España. No segundo caso, o custo salarial (que comprende todas as remuneracións, tanto en metálico como en especie) situouse no terceiro trimestre do ano en 1.586,73 euros, o que supón un retroceso do 2,3%, o máis pronunciado de todas as autonomías. Por hora efectiva, o custo salarial baixou os 12,73 euros, un 1,2% menos.

O resto de custos laborais situouse nunha media de 580,53 euros por traballador e mes en Galicia, o que supón unha caída do 2%. Por hora, os outros custos ascenderon a 4,65 euros, un 1,1% menos.

Deste modo, o global dos custos laborais para as empresas reduciuse a 2.167,26 euros por mes, o que deixa unha media de 17,38 euros por hora.

En canto á xornada, as horas pactadas por traballador e mes situáronse en 153,6, das que se fixeron efectivas 124,7 no terceiro trimestre e, polo tanto, non se traballaron 29,3. No caso da xornada a tempo completo, as horas pactadas por traballador e mes alcanzou as 169,5; mentres que nos contratos a tempo parcial incluíron o pacto de 85,7 horas.

DATOS ESTATAIS

Do total do custo laboral en España, o custo salarial (que comprende todas as remuneracións, tanto en metálico como en especie) alcanzou os 1.805,63 euros de media, un 0,3% máis que no terceiro trimestre de 2011, mentres que os outros custos baixaron un 0,9%, ata os 649,86 euros.

O custo salarial ordinario, é dicir, sen pagamentos extraordinarios nin atrasados, subiu un 0,2% en taxa interanual, ata 1.644,48 euros, mentres que o custo laboral por hora efectiva se situou en 20,2 euros, o mesmo nivel que no terceiro trimestre de 2011.

O principal compoñente dos outros custos, que ascenderon a 649,86 euros no terceiro trimestre, son as cotizacións obrigatorias á Seguridade Social, que caeron un 0,4% entre xullo e setembro en taxa interanual, ata os 572,25 euros, mentres que as percepcións non salariais baixaron un 9,3%, ata os 91,71 euros, debido ao descenso das indemnizacións por despedimento e doutras percepcións non salariais. Pola súa parte, as subvencións e bonificacións baixaron un 28,6% respecto ao terceiro trimestre do ano pasado.

INDUSTRIA E CONSTRUCIÓN ELEVAN O CUSTO LABORAL

Por sectores de actividade, a industria e a construción presentaron no terceiro trimestre aumentos interanuais do custo laboral total, con crecementos do 1,8% e do 1%, respectivamente, ata os 2.847,04 euros e 2.543,53 euros, respectivamente.

Segundo o INE, en ambos os dous sectores destaca o crecemento do custo salarial total, superior ao 1%, mentres que a industria sobresae ademais por ser o sector onde máis se incrementan os outros custos, un 4%, en especial, por despedimentos e indemnizacións por fin de contrato.

Pola súa banda, nos servizos, o custo laboral caeu un 0,4%, ata os 2.370,98 euros. Esta redución foi consecuencia do descenso dos outros custos (-1,8%), particularmente das indemnizacións por despedimento, xa que o custo salarial total se mantivo estable respecto ao terceiro trimestre de 2011.

No terceiro trimestre, os salarios máis elevados corresponderon á industria (2.082,45 euros por traballador e mes), seguida dos servizos (1.755,73 euros) e a construción (1.748,95 euros).

Por actividades económicas, a de subministración de enerxía eléctrica e gas e actividades financeiras e de seguros son as que presentan os custos laborais máis elevados, con 5.131,8 e 4.544,3 euros por traballador e mes, respectivamente, mentres que os menores corresponden ás actividades administrativas e de servizos (1.769,5 euros) e hostalaría (1.534,2 euros).

Os crecementos interanuais máis significativos dos custos laborais no terceiro trimestre anotáronllos as actividades de subministración de enerxía eléctrica, transporte e almacenamento e as industrias extractivas, todas con porcentaxes superiores ao 2%, mentres que as maiores caídas foron para as actividades inmobiliarias (-1,9%) e a hostalaría (-2,8%).

PAÍS VASCO E MADRID TEÑEN OS SOLDOS MÁIS elevados

Por comunidades autónomas, os custos laborais máis altos rexistráronos País Vasco (2.958,35 euros por traballador e mes), Madrid (2.838,73 euros), Cataluña (2.600,47 euros) e Navarra (2.572,05 euros), mentres que os máis baixos se deron en Extremadura (2.058,01 euros) e Canarias (2.056,13 euros).

Pola súa banda, os salarios máis elevados tamén corresponderon a País Vasco (2.219,71 euros por traballador e mes), Madrid (2.108,49 euros por traballador e mes) e Cataluña (1.916,64 euros). Pola súa banda, os máis baixos situáronse en Canarias (1.500,04 euros) e Extremadura (1.516,49 euros).

XORNADA SEMANAL DE 35 HORAS

Segundo os datos de Estatística, a xornada semanal media pactada (considerando conxuntamente tempo completo e parcial) alcanzou as 35 horas no terceiro trimestre, perdéndose unha media de 7,2 horas por semana, das que máis do 80% se perderon por vacacións e festas gozadas.

Se se engaden as horas extras e se restan as horas perdidas, a xornada redúcese a 28 horas efectivas de traballo.

Segundo o tipo de xornada, a diferenza salarial entre os traballadores a tempo completo e parcial é de 5,22 euros por hora, con 15,50 euros por hora para os primeiros, e 10,28 euros para os segundos.

Os traballadores a tempo completo practicamente duplican as horas de traballo efectivo realizadas polos traballadores a tempo parcial, con 30,6 horas semanais fronte a 17,2 horas.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar