O paro baixa en xullo en 9.000 persoas en Galicia

 

O número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) situouse ao finalizar xullo en Galicia en 260.198 persoas, tras baixar en 9.005 persoas, un 3,35% menos que en xuño, segundo informa este xoves o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

En termos absolutos, a caída intermensual galega é a segunda maior por comunidades, tan só superada pola de Andalucía, onde a cifra de desempregados descendeu en 9.919 persoas. Porcentualmente foi a maior diminución en relación cos datos de xuño, do 3,35%, case tres puntos por enriba da baixada da media (-0,6%).

En relación con xullo do pasado ano, o paro aumentou en 37.198 persoas en Galicia, o que supón un incremento do 16,68%. É o sexto maior aumento en termos interanuais, despois dos rexistrados por Andalucía (+107.168), Comunidade Valenciana (+55.210), Madrid (+52.464), Cataluña (+43.923) e Castilla La Mancha (+38.853).

En termos porcentuais, a suba do paro na Comunidade galega en xullo de 2012 sobre xullo de 2011 é a quinta máis acusada, do 16,68%, precedida polas de Castilla e León (+19,67%), Castilla La Mancha (+18,8%), Asturias (+18,33%) e Navarra (+16,87%).

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS E IDADES

Por sexos, os 260.198 parados na Comunidade galega distribúense en 127.061 homes sen emprego e 133.137 mulleres. Un total de 20.764 desempregados teñen menos de 25 anos, 11.660 deles homes e 9.104 mulleres.

En canto ao resto de idades, que concentran a maioría dos parados (239.434), a cifra maior segue correspondendo a mulleres, con 124.033 paradas, seguidas por 115.401 homes no paro.

SECTOR DE ACTIVIDADE

Segundo sector de actividade, todos baixan na Comunidade Autónoma. A grande maioría dos desempregados atopa no sector servizos, ámbito no que o paro diminuíu en 4.156 persoas en xullo, ata 144.513.

Séguenlle a construción (43.811), onde baixaron en 1.803 os desempregados e a industria, que, con 39.083 parados, rexistrou unha caída de 1.491 persoas.

Pola súa banda, a agricultura acumula en Galicia 6.929 parados, 701 menos que en xuño; e o colectivo de persoas sen emprego anterior sitúase nos 25.862 desempregados, 854 menos.

COLECTIVO SEN EMPREGO ANTERIOR

Destas 25.862 persoas en paro sen emprego anterior, un total de 3.222 teñen menos de 20 anos; as idades de 5.008 compréndense entre os 20 e os 24 anos; 2.693 son de entre 25 e 29 e 5.437 teñen de 30 a 44 anos. Ata 9.502 parados sen emprego anterior superan os 44 anos. Así mesmo, 8.643 parados deste colectivo son homes e 17.219 mulleres.

En canto a parados estranxeiros, o dato alcanza en Galicia as 13.670 persoas. Un total de 749 no sector da agricultura, 1.240 na industria, 2.113 en construción e 6.549 en servizos. Ata 3.019 dos desempregados estranxeiros correspóndense co colectivo de persoas sen emprego anterior.

CONTRATOS

En Galicia asináronse en xullo un total de 78.016 contratos, 17.883 máis que en xuño (+29,74%) e 5.024 máis que en xullo de 2011 (+6,88%). Desta cifra, a maioría, 73.364, foron temporais.

Respecto aos indefinidos, 4.652 (un 5,1% do total), 2.645 tiveron carácter de ordinarios, 31 foron para persoas con minusvalidez e 1.976 responderon a conversións.

Por provincias, A Coruña, con 31.799, aumentou o número de contratacións en 7.173 en relación con xuño (+29,13%) e en 2.202 (+7,44) se se compara o número co do sétimo mes do ano pasado.

A continuación sitúase Pontevedra, con 31.201 contratos, 6.905 máis que en xuño (+28,42%) e 1.829 máis que en xullo de 2011 (+6,23%). Lugo, con 8.532 contratacións, subiu o dato en 2.221 con respecto a xuño (+35,19%) e incrementouno en 952 en relación con xuño do exercicio anterior (+12,56%).

Por último, Ourense rexistrou un aumento de 1.584 contratos en xullo con respecto a xuño (+32,33%) e de 41 en comparación con xullo de 2011 (+0,64%).

A maior parte dos indefinidos concentráronse en A Coruña (2.126), seguida por Pontevedra (1.514), Lugo (552) e Ourense (460). Os temporais distribuíronse en 29.687 en Pontevedra, 29.673 en A Coruña, 7.980 en Lugo e 6.024 en Ourense.

PRESTACIÓNS

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social indica que o número de solicitudes de prestacións contributivas, subsidios, rendas activas de inserción e subsidios eventuais agrarios alcanzou as 52.173 en xullo en Galicia, das que se concederon 51.201 altas.

En concreto, 36.641 das altas correspondéronse con prestacións contributivas, 12.910 con subsidios e 1.650 con rendas activas de inserción.

En canto aos 156.066 beneficiarios da comunidade, 80.330 reciben prestacións contributivas, 63.315 perciben subsidios e 12.421 vense beneficiados pola renda activa de inserción.

O gasto de prestacións por desemprego ascende así a máis de 142 millóns en Galicia, distribuídos en 103,33 millóns para prestacións contributivas, 33,42 millóns en subsidios por desemprego e 5,3 millóns de rendas activas de inserción. A contía media da prestación contributiva percibida por beneficiario sitúase en 815,4 euros ao mes.

Un total de 7.481 persoas estranxeiras recibían prestacións por desemprego ao termo de xullo na Comunidade galega, a maioría (4.525) procedentes de países non comunitarios e 2.956 de Estados comunitarios.

DEMANDANTES

Por último, o ministerio dá conta de 341.483 demandantes de emprego en Galicia en xullo, 47.035 dos cales estaban ocupados e 276.525 non ocupados.

Este último dato representa unha baixada de 10.874 persoas con respecto a xuño (-3,78%) e un incremento de 40.803 persoas en relación con xullo de 2011 (+17,31%).

CONXUNTO ESTATAL

No conxunto do Estado, o número de parados alcanzou os 4.587.455 persoas ao termo de xullo, tras caer en 27.814 desempregados. A caída do paro no mes de xullo, beneficiado pola tempada turística, é menos pronunciada que a rexistrada hai un ano, cando o paro baixou ese mesmo mes en 42.059 persoas.

A pesar diso, trátase do cuarto descenso consecutivo tras o de xuño, mes no que a caída do desemprego foi a máis elevada de toda a serie histórica, iniciada en 1996, ao baixar en 98.853 persoas. Nos últimos doce meses, o paro incrementouse, non obstante, en 507.713 persoas, cun aumento porcentual de 12,44%.

BAIXA EN AMBOS OS DOUS SEXOS E SOBE EN AGRICULTURA E SERVIZOS

O paro baixou en xullo en ambos os dous sexos, pero máis entre os homes, con 15.322 desempregados menos (-0,67%), fronte a un descenso do paro feminino de 12.492 parados (-0,54%), situándose o total de mulleres en paro en 2.318.506 e o de varóns, en 2.268.949.

Por sectores, o paro rexistrado baixou na construción en 14.792 (-1,90%), no colectivo sen emprego anterior en 10.448 persoas (-2,65%) e tamén en industria, onde se reduciu en 7.448 (-1,41%). Pola contra o paro subiu en agricultura en 3.373 (2,09%) e en servizos en 1.501 (0,05%).

Por idades, o desemprego descendeu entre os mozos menores de 25 anos en 12.611 persoas (-2,78%) respecto ao mes anterior, ao tempo que caeu entre os de 25 e máis anos en 15.203 (-0,37%).

CAÍDAS EN TRECE COMUNIDADES

En xullo, o paro baixou en trece comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía, con 9.919 desempregados menos, Galicia (-9.005) e Castilla e León (-3.644). Subiu, en cambio, en catro de elas, lideradas por Castilla-La Mancha (2.641) e Madrid (1.175).

En canto ás provincias, o desemprego descendeu en 36, entre as que destacan Málaga (-4.953), Pontevedra (-3.532) e Cádiz (-3.317). Aumentou en 16, encabezadas por Valencia (1.803) e Madrid (1.175).

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar