Acceso a información do sector público nun portal dixital

 

O Goberno galego deu luz verde á publicación da información de interese público da Administración galega e dos seus organismos en formatos abertos para que poida ser reutilizada por cidadáns e empresas a través do portal digital ‘Abert@s’.

Segundo avanzou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao término da reunión semanal do seu Goberno, esta iniciativa permitirá que os cidadáns poidan usar a información xerada pola Administración galega. Uns datos que, segundo indicou, son de «gran valor» pero «ata agora non estaban preparados para usar por terceiros».

En concreto, o portal Abert@s será a plataforma de acceso a este catálogo de información pública en formato digital, debidamente adecuado e de acceso libre. Así, como indicou a Xunta, esta iniciativa de Open Data «supoñerá un elemento xerado de emprego e riqueza» ao abrir a posibilidade de novas oportunidades de negocio para emprendedores que poden crear novas aplicacións e prestaciones con base nesta información.

Segundo avanzou, as primeiras informacións que se publicarán no portal ‘Abert@s’ serán uns 40 documentos de diferentes áreas de información como datos de interese social e negocios e comercios, emprego ou ciencia e tecnoloxía.

Ademais, aglutinará datos do ámbito da Administración pública como directorios e contratación pública. Mentres que, unha terceira área corresponderase á información do ámbito da xeografía e o ambiente con datos sobre a produción energética en Galicia, indicadores ambientais, ou a calidade de augas nas praias.

SISTEMA BIBLIOTECARIO «DE CALIDADE»

Por outra banda, na reunión semanal do Goberno galego, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presentou as liñas estratéxicas do Sistema de Bibliotecas de Galicia para o ano 2012, concretamente na Rede de Bibliotecas Públicas e na Biblioteca de Galicia.

As actuacións que se propoñen teñen como obxectivo avanzar na obtención de servizos bibliotecarios de calidade, adaptado ás actuais necesidades culturais, de información, formación e lecer da cidadanía, así como garantir o dereito dos galegos a acceder en condicións de igualdade á cultura, á lectura e ao coñecemento.

A este respecto, o xefe do Executivo galego sinalou que este plan está adecuado ás «necesidades cambiantes de formación e atención aos cidadáns» e que incluirá un total de «25 accións».

Deste xeito, como elementos motrices para este ano destacan a aprobación da nova lei de bibliotecas, que será aprobada no primeiro cuatrimestre de 2012, e o desenvolvemento do reglamento do depósito legal. Ademais, está previsto publicar o Censo de Bibliotecas de Galicia e elaborar e difundir o Mapa de Bibliotecas Públicas.

NOVAS NECESIDADES

Segundo indicou a Xunta, os cambios nos sistemas bibliotecarios e das necesidades dos usuarios esixen un marco normativo adecuado que lle garanta aos cidadáns servizos de calidade adaptados aos novos tempos.

Ademais, agora que xa está aprobada a lei estatal de depósito legal, avanzou que se deberá establecer o seu marco normativo autonómico para difundir o patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual e digital de Galicia e a súa conservación para favorecer a súa consulta e uso.

A aplicación da lei, tal e como indicou a Xunta, comporta cambios como o da figura do suxeito depositante principal, que pasa a ser o editor en lugar do impresor, ou a cantidade de exemplares que se deberán entregar, que se reduce.

Precisamente, a Xunta apuntou que a Biblioteca de Galicia terá como misión fundamental a recolleita, recuperación e difusión do patrimonio bibliográfico e de toda a produción bibliográfica que se realice tanto en Galicia como no resto do mundo, en lingua galega e tamén noutros idiomas cando sexa de especial interese para a Comunidade.

A este respecto, Núñez Feijóo adiantou que «os editores que publiquen en Galego fóra de Galicia estarán obrigados a librar un exemplar para a súa custodia na Biblioteca de Galicia».

COLABORACIÓN CON FARMACÉUTICOS MUNDI

Na reunión deste xoves, o Goberno galego tamén aprobou o convenio de colaboración con Farmacéuticos Mundi para actuacións de acción humanitaria e urxencias para este ano 2012 e ao cal a Xunta destinará un total de 50.000 euros.

O obxectivo deste acordo, tal e como explicou o xefe do Executivo galego, é atender as necesidades «máis urxentes» das poboacións afectadas por catástrofes de orixe natural ou humana», con especial atención aos colectivos máis vulnerables, mediante a provisión inmediata de bines e servizos para a súa supervivencia.

SERVIZO DE DIÁLISIS DE BARBANZA

Ademais, o Consello da Xunta tamén analizou un informe da Consellería de Sanidade na que se dá conta dun informe no que se sinala que o servizo de diálisis do Hispital de Barbanza foi o primeiro de España en obter a certificación coa norma UNE 179.003 de xestión de riscos para o paciente.

Segundo explicou a Administración galega, o obxectivo desta norma é establecer un sistema de xestión de riscos derivados da prestación dos servizos sanitarios co fin de conseguir unha asistencia máis segura para o paciente, evitando ou controlando eses riscos de maneira que non cheguen a danar aos pacientes.

Deste xeito, a Xunta asegurou que o servizo de diálisis do Hospital de Barbanza convértese no primeiro que obtén a certificación conforme á norma indicada en todo o Sistema Nacional de Saúde.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar