Galicia decrece e envellece

 

 

Galicia foi a segunda comunidade autónoma cun índice máis baixo de natalidade entre xullo de 2010 e xuño de 2011, cunha taxa bruta do 8,02, tan só por detrás de Asturias, cun 7,43, e máis de dous puntos por debaixo da media (10,46), segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de natalidade –as taxas brutas son o número de sucesos (matrimonios, nacementos ou defuncións) por cada mil habitantes– reduciuse ata o primeiro semestre de 2011 en todas as comunidades salvo en Andalucía, Asturias, País Vasco, La Rioja e a cidade autónoma de Melilla.

Entre xullo de 2010 e xuño de 2011, as que tiveron un índice máis baixo foron Asturias (7,43), Galicia (8,02) e Castilla e León (8,13). No outro extremo situáronse Murcia (12,16), Cataluña (11,42), Madrid (11,38) e Andalucía (11,21), ademais de Ceuta (15,10) e Melilla (18,63).

MORTALIDADE, VODAS E ESPERANZA DE VIDA

No período que vai de xullo de 2010 a xuño de 2011, as taxas de mortalidade máis elevadas déronse no Principado de Asturias (12,03 defuncións por cada mil habitantes), Galicia (11,02), Castilla e León (10,98), Aragón (10,18) e Extremadura (10,00).

No que respecta á nupcialidade, a taxa alcanzou o 3,46 en Galicia, unha décima por debaixo da taxa estatal (3,57) segundo os datos que publica o INE. Pola súa banda, a esperanza de vida dos galegos sitúase en 81,77 anos para ambos os dous sexos, en 78,36 para os homes e en 85,12 para as mulleres.

CONXUNTO ESTATAL

En España naceron 230.537 nenos entre xaneiro e xuño do ano pasado, o que supón un descenso do 1,1 por cento respecto ao mesmo período de 2010, cando xa se rexistrara unha caída do 1,7 por cento fronte aos datos rexistrados no ano 2000, segundo os datos consolidados de Movemento Natural da Poboación difundidos polo INE.

Respecto aos nacementos de nai estranxeira, ascenderon 43.942, o 19,1 por cento do total. Isto supón así mesmo un descenso respecto do ano precedente, cando naceron 3.142 nenos máis e supuxeron o 20,2 por cento do total de alumeamento rexistrados en España.

Neste sentido, o INE explica que a evolución recente da fecundidade difire entre as mulleres españolas e estranxeiras que viven no país xa que entre as primeiras, o número medio de fillos por muller se mantén en 1,33 dende 2010. Non obstante, entre as segundas, decreceu ata 1,61 nos seis primeiros meses de 2011, dende o 1,64 observado en 2010.

Tamén a idade media de maternidade, que se estima en 31,3 anos para todas as cidadás, é «moi distinta» entre ambos os dous colectivos, xa que se calcula que entre xullo de 2010 e xuño de 2011 foi de 32 anos para as españolas e de 28,8 anos para as estranxeiras, conforme reflicte a estatística oficial.

Ademais, o 35,5 por cento dos 485.252 nacidos en España en 2010 eran de nai non casada, o que reflicte «un novo máximo» na cifra de alumeamento de nais solteiras no país.

O INE explica que estas cifras dan un paso máis na «continua tendencia crecente» do número de nacidos de nai non casada en España xa que dende 2006 se produciu un aumento do 7,2 por cento. Así, aquel ano supoñían o 28,3% do total, en 2007 alcanzaron o 30,2%, un ano despois chegaron a ser o 33,15%; e en 2009 representaban o 34,4% do total de nacementos.

Non obstante, as cifras tamén varían atendendo á nacionalidade das nais. Entre as españolas suman o 34,4 por cento os nacementos de nai solteira mentres que entre as estranxeiras residentes no país, alcanza o 39,9 por cento dos alumeamento.

En canto ao Indicador Conxuntural da Fecundidade, mantívose estable ata xuño de 2011 en 1,38 fillos por muller, cifra similar á rexistrada en 2010, cando xa baixara en 0,01 puntos respecto do ano anterior. Atendendo á nacionalidade das mulleres, a media de fillos é de 1,33 entre as españolas e de 1,61 entre as estranxeiras, o índice das cales foi descendendo progresivamente dende o ano 2002, cando se calculaba en 2,05 fillos por cada unha.

MÁIS ESPERANZA DE VIDA E MÁIS DEFUNCIÓNS

Por outro lado, o INE sinala que a esperanza de vida ao nacemento alcanzou en 2010, os 78,9 anos nos varóns e os 84,9 nas mulleres, o que supuxo 0,4 e 0,3 anos máis, respectivamente, que no ano anterior. Non obstante, reduciuse «lixeiramente» entre xullo de 2010 e xuño de 2011. Unha vez cumpridos os 65 anos de idade, a esperanza media de vida é 18,3 anos máis, se é home, e 22,3 máis, se é muller.

Respecto á mortalidade, no primeiro semestre do ano 2011 faleceron 201.522 persoas, un 3,8% máis que no mesmo período do ano anterior. Así, a taxa bruta de mortalidade sitúase en 8,40 falecidos por cada mil habitantes, fronte aos 8,25 de 2010. O 2,4 por cento dos decesos foi de cidadáns estranxeiros.

En 2010 o crecemento vexetativo da poboación residente en España reduciuse ata 105.018, un 5,0% menos que no ano anterior.

Durante os seis primeiros meses de 2011 o continuado descenso da natalidade e o aumento no número de defuncións acentuaron a tendencia á baixa do crecemento vexetativo, que foi de 29.015 persoas, un 25,6% menos que no mesmo período de 2010, explica o INE.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar