Plan de promoción do turismo, o sector que maís emprego xera

 

A Xunta aborda un Plan Estratéxico de Turismo de longo prazo que se prolongará durante oito anos e  fundamentado na sociedade do futuro, posterior ao acto ciclo de crise económica. Así o detallou o presidente Feijóo non acto celebrado na Biblioteca da Cidade da Cultura no que insistíu en duas ideas: a adaptación dunha nova realidade social e o feito de que o sector turístico sexa unha maior capacidad de dinamización económica

O titular da Xunta recordou que cando saiamos desta crise, o mundo non será igual. “Os tecidos produtivos serán distintos, e tamén o serán as relacións comerciais ou as necesidades das persoas e das empresas. Nin as súas esixencias como clientes, nin as súas capacidades como provedores de servizos serán as mesmas”. E, diante deste panorama, destacou a importancia de facer un esforzo de análise en profundidade de cómo queremos influír, na medida do posible, para que, nesa nova realidade, Galicia conte cunha posición de vantaxe.

“Non podemos cometer os erros de antano, prescindindo de planificación e actuando só en función da conxuntura de cada momento. Por iso, o Plan Estratéxico do Turismo irá, precisamente, na dirección contraria: a que implica medidas transversais que vaian máis aló da axuda conxuntural ou estímulo puntual”, reiterou.

Así mesmo, subliñou que o Plan de Acción, xurdido do debate e de escoitar a todos os axentes do sector, implica un cambio de mentalidade e a asunción de medidas concretas que, moitas delas, xa están en marcha como: a Lei de Turismo; a marca única turística de Galicia; os Xeodestinos, dividindo Galicia en 14 destinos distintos; unha nova política de subvencións ou novas formas de promoción e comercialización.

O responsable autonómico lembrou que, no ano 2011, o sector turístico foi un dos poucos en xerar emprego en Galicia e avogou por consolidar o que se fixo no ano 2010 e a resistencia que se tivo no ano 2011. “E, para iso, queremos presentar, no ano 2012, o Plan Estratéxico de Turismo para os próximos oito anos e ter así unha folla de ruta 2012-2020. Queremos ter un prazo amplo para mirar cara o futuro cun espírito construtivo e adaptarse á realidade na que estamos vivindo”.

Feijóo salientou que “os plans estratéxicos, practicamente, están feitos dentro do Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 horizonte 2020, que é o marco estratéxico da economía”. Neste senso, incidiu en que o Turismo debe contar cunha planificación que encaixe nesa estratexia a longo prazo, para ser capaces de corrixir o que estamos facendo mal ou potenciar o que está funcionando ben en todos os ámbitos: tanto na formación como na posta en valor dos nosos patrimonios -o patrimonio cultural, o patrimonio natural-; a modernización das instalacións; as novas vías de comunicación e venda de produtos turísticos e as formas de participación dos axentes do sector.

Creación do Consello Galego de Turismo


Feijóo explicou que tres serán os pasos fundamentais que o Goberno galego se propón, a partir de agora. “O primeiro é a creación do Consello Galego de Turismo, órgano consultivo máximo nesta materia, cun papel máis representativo e participativo do sector que supere o anterior Consello Regulador do Turismo. Este Consello será clave, porque na súa primeira reunión, que se celebrará no primeiro cuatrimestre do ano 2012, establecerá as liñas estratéxicas coas que formaremos o Plan Estratéxico de Turismo 2012-2020”.

O terceiro vector trátase de sumar todos os recursos da administración para multiplicar os resultados do turismo: “nunha soa axencia estarán todos os recursos turísticos da comunidade. A secretaría xeral do Turismo, Turgalicia, Xacobeo, Escola Superior de Hostalería e Instituto de Estudos Turísticos, todo isto conformará a Axencia Turística de Galicia. Todas as capacidades administrativas teñen que estar dirixidas desde un único organismo”.

 

Ao longo da súa intervención, Feijóo quixo facer un chamamento á participación responsable de todos os axentes implicados no sector do turismo para ter unha actitude construtiva e unha visión estratéxica que fuxa dos intereses máis inmediatos –tanto no tempo como no espazo-, para centrarse máis nos intereses xerais.

O presidente da Xunta invitou ao sector turístico a propoñer, tamén, a súa visión desde o punto de vista das políticas aeroportuarias; “a falar e facer unha proposta única”. “Se non coordinamos a nosa política aeroportuaria, se non somos capaces de mandar unha mensaxe ao turismo nacional e internacional, de atraer mediante unha política que desbote o localismo, para sumar e mellorar todas as partes de Galicia o único aeroporto que ganará será o do norte de Portugal”.

 

CONVENIO XUNTA-CONSORCIO-FUNDACIÓN CATEDRAL

Nunha xornada marcada polo impulso ó sector turístico, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmou, esta mañá, que os convenios de colaboración co Consorcio da Cidade de Santiago e coa Fundación Catedral de Santiago poñen de manifesto o compromiso de que a catedral se revalorice cunha xestión eficaz.

Ao longo da súa intervención, Feijóo resaltou que a administración non foi allea ao destino do noso monumento máis universal. “Xa houbo actuacións previas da Dirección Xeral de Patrimonio relativas á conservación e restauración. E, hoxe, damos un paso máis. Xa non se trata de atencións puntuais, senón de convenios ambiciosos que aspiran a impulsar un novo modelo de xestión da catedral de Santiago, involucrando á Xunta, ao Consorcio e á Fundación Catedral”, aseverou

Para o presidente da Xunta, a creación dunha Oficina Técnica e a posta en marcha dun Plan Director, non fan máis que recoller e actualizar un acopio de experiencias que dura oito séculos. “Porque a catedral é un monumento á fe, á galeguidade e á cooperación”.

Feijóo salientou que eses tres vectores seguen presentes neste acto: “Temos fe na nosa terra. Estamos imbuídos por un galeguismo que quere conservar o noso fogar máis prezado. E facemos gala dunha cooperación na que interveñen organismos diversos, movidos por un anhelo compartido. Nese anhelo participan todos os galegos. Galicia é hoxe unha sociedade plural en ideoloxías e crenzas. Hai galegos que ven na catedral un medio de comunicación con Deus. Outros que senten a súa mensaxe espiritual. Hainos que comparten simplemente o seu simbolismo. Todas esas actitudes se respectan e son respectables. E todas comparten o desexo de que a catedral se revalorice cunha xestión eficaz, o compromiso que hoxe solemnizamos”.

Así mesmo, o responsable do Goberno galego afirmou que estes convenios ratifican a idea de que Galicia ten na catedral un fogar no que nunca se sentiu orfa. “Son moitos os faros que alumean a nosa identidade e nos permiten superar mellor as dificultades. Cada galego ten os seus, pero todos temos como fogar simbólico á catedral de Santiago. Na nosa catedral fúndese o local ao global. Na súa pedra está gravada unha galeguidade que quere converterse en referencia universal e que o consegue”.

Detalles do convenio

A Xunta de Galicia e o Consorcio de Santiago veñen traballando, en colaboración co Cabido da Catedral de Santiago, na formulación de solucións que permitan, ademais de garantir a conservación do conxunto arquitectónico catedralicio, levar a cabo unha posta en valor do mesmo, que permita a súa sostibilidade económica. Con este convenio avánzase nunha fórmula de xestión autosostible do conxunto catedralicio, coa que os fondos públicos destinados á Catedral servirán para desenvolver un modelo que explote as súas potencialidades e asegure a continuidade das actuacións e o axeitado mantemento do monumento, a partir dos recursos que el mesmo xera.

Este convenio ten por obxecto a realización das actuacións necesarias para o desenvolvemento dun modelo de xestión autosostible da Catedral, que, partindo da valorización e explotación das súas potencialidades, garanta a continuidade temporal das accións de mantemento e control técnico das actuacións do Plan Director do Conxunto Catedralicio, así como do seu financiamento parcial cos recursos que se xeren e para a execución doutras actividades incluídas dentro do Plan de Inversións do Consorcio para o período 2011-2014.

Este convenio ten como finalidade o financiamento dos gastos de capital que asuma o Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela para:

– As intervencións necesarias para a valorización turística e o acceso do público a distintos elementos arquitectónicos da Catedral de Santiago como o Museo Catedralicio, Pórtico de la Gloria, Torre das Campás, Torre do Reloxo, Pazo de Xelmírez e puntos de venda de produtos vinculados ao conxunto catedralicio.

– A creación e posta en marcha da Oficina técnica da Fundación da Catedral de Santiago de Compostela, así como actuacións do plan de mantemento do conxunto catedralicio.

– Actuacións urxentes de conservación da fábrica e as instalacións da Catedral.

– A realización doutras actividades incluídas dentro do Plan de Inversión do consorcio para o período 2011-2014. Dentro destas actuacións inclúese o acondicionamento de parques da cidade histórica, a rehabilitación de monumentos e o apoio á rehabilitación de edificios privativos e locais comerciais, entre outras.

Para a execución deste proxecto, a Consellería de Cultura e Turismo contribuirá ata un importe total de catro millóns douscentos oitenta e dous mil cento trinta e sete euros (4.282.137,00 €), coa contía e distribución por anualidades e con cargo a aplicación orzamentaria que se detalla a continuación:

Exercicio 2012 1.427.379,00 euros
Exercicio 2013 1.427.379,00 euros
Exercicio 2014 1.427.379,00 euros
TOTAL 4.282.137,00 euros

O presente convenio estará vixente dende a data da sinatura ata o 31 de decembro de 2014, agás que sexa denunciado por algunha das partes por incumprimento dos acordos que nel se recollen, cun mes de antelación polo menos, sen prexuízo de que se estenderá a actividades realizadas dende o 1 de xaneiro de 2012.

 

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar