Educación reforzará o ensino en 144 centros

144 centros de ensino vanse acoller este próximo ano á 232 liñas de actuación destinadas á mellora da calidade educativa a través de actividades de reforzo e apoio ao alumnado, mellora de lectura, escritura e cálculo, de convivencia, redución de abandono escolar e mellora do nivel de coñecementos para alcanzar a excelencia.

Así sinalouno en rolda de prensa o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez, quen destacou o carácter «pioneiro» da convocatoria, por ser «a primeira vez» que os centros analizan as súas necesidades, establecen uns indicadores e plasman un compromiso de cumprimento de obxectivos, que serán sometidos a unha avaliación constante por parte dunha comisión de seguimento.

O departamento autonómico establece un presuposto de oito millóns de euros para este programa e comprométese a dotar aos centros dos recursos necesarios para o desenvolvemento das actuacións establecidas nestes contratos programa. Así mesmo, certificarase como actividade de innovación educativa a participación do profesorado, que ascende a máis de 460 docentes.

En total, 11.663 alumnos beneficiaranse destas iniciativas, «a maior parte» (máis dun 62%) en actividades de mellora de lectura, escritura e cálculo e en programas de reforzo e orientación (27,9%) e mellora da convivencia (9,6%).

Así mesmo, Vázquez destacou a «grande acollida» entre os centros, con 174 solicitudes das que se aceptaron 140, a grande parte en Pontevedra (56) e A Coruña (44). Tamén participarán 23 centros de Ourense e outros 21 de Lugo.

Dos cinco eixes propostos, cada un formulou as súas preferencias en función das súas necesidades particulares, aínda que Jesús Vázquez sinalou o IES Monterroso e o IES Luis Seoane como «referentes», por acollerse a todas as modalidades.

REFORZO EDUCATIVO
Respecto ao primeiro eixe, relativo a reforzo e orientación, subscribíronse 130 contratos programa, que «vén a mellorar as accións» ao amparo do plan PROA. Por unha parte, incidirán en actuacións de acompañamento escolar fóra do horario lectivo para alumnos de 2º e 3º ciclo de primaria e secundaria con dificultades de aprendizaxe ou desvantaxe educativa.

«O obxectivo é potenciar a aprendizaxe e rendemento deste alumnado mediante a adquisición de hábitos de organización e constancia no traballo», sinalou Vázquez, ademais da mellora da súa integración, alentar ao estudio ou de proporcionar os coñecementos e destrezas en áreas instrumentais.

Por outro lado, uns 18 colexios incorporan a modalidade de medidas relacionadas con atención directa ao alumnado, de apoio e reforzo na Educación Secundaria Obrigatoria, para así mellorar os seus resultados académicos.

Na segunda liña, mellora de escritura e cálculo, haberá 54 contratos programa con centros para accións de mellora de competencias lingüística e matemática, para elevar os seus niveis de éxito escolar, buscando a implicación das familias.

Uns 21 centros incorporarán, ademais, actuacións relativas a mellora da convivencia, a través de plans de acollida e accións de titorías, mellora de habilidades sociais, mediación escolar, resolución pacífica de conflitos ou mellora da intelixencia emocional e dinámicas de grupo, entre outros.

Outros sete acóllense ao eixe que actúa sobre o abandono escolar e desenvolverán medidas para identificar os alumnos con maiores dificultades para a aprendizaxe e para atender os estudantes con menor motivación. Finalmente, outros 20 centros participarán en actuacións de excelencia educativa, para lograr que os alumnos melloren o seu nivel de rendemento e resultados.

AUTONOMÍA
Cada centro, prosegue Vázquez Abad, disporá de «autonomía pedagóxica e de xestión» para desenvolver as súas actividades e organizalas en función das súas preferencias horarias (algunhas fóra do horario lectivo). A pesar diso, unha comisión de seguimento velará polo cumprimento dos obxectivos de mellora plasmados en contrátoos programa.

Pola súa parte, tamén presente no acto, o director xeral de Educación, José Luis Mira Lema, destacou que unha das principais novidades será que o alumnado estará «atendido ata que remate o calendario escolar» e que os profesores «serán recoñecidos» pola súa colaboración, que se acreditará como actividade de innovación educativa.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar