O TIC galego alcanza un volume de negocio superior aos 2.200 millóns

As compañías do sector do TIC empregan ao 1,57 por cento do total da poboación ocupada en Galicia

O número de empresas do sector TIC en Galicia en 2010 ascendeu a 1.767 empresas e o seu volume de negocio superou os 2.200 millóns de euros. Estes son os datos que se recollen nas «Enquisas sobre a Sociedade dá Información nas empresas do sector TIC en Galicia 2010», que acaba de publicar o Observatorio dá Sociedade dá Información e Modernización de Galicia (Osimga).

O estudo do Osimga, adscrito á Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, tamén revela que no período 2009-2010 o sector TIC galego experimentou un crecemento do 14,6 por cento, o que sitúa a Galicia como a sétima Comunidade Autónoma cun maior número de empresas no sector tecnolóxico.

Así mesmo, o informe apunta que o 94,3 por cento das compañías do sector son microempresas, mentres que o 5,7 por cento son empresas de 10 ou máis traballadores.

Atendendo á actividade que desenvolven, a maioría das empresas son as que realizan tarefas informáticas, o 49 por cento, seguidas de comerciais, o 25,7 por cento. As máis minoritarias son as de telecomunicacións, o 6,1 por cento, e as manufactureras, que representan o 4,9 por cento.

VOLUME DE NEGOCIO

Por outra banda, o estudo do Osimga revela que dos 2.200 millóns facturados polas empresas do sector un 87,7 por cento do volume de negocio corresponde a clientes galegos e un 9,8 por cento ao resto de España.

Segundo sinala a Secretaría Xeral de Modernización, «estes datos pon de manifesto que en Galicia as empresas do sector teñen por diante o reto da internacionalización».

Pola súa banda, o estudo tamén recolle a opinión das propias compañías do sector. Así, un 51,3 por cento do TIC galegas considera que o sector está nunha fase de consolidación ou expansión mentres que un 31,7 por cento confía en que a tendencia de evolución futura do sector tecnolóxico no próximos tres anos será expansiva, a escasa distancia das que consideran que será estable, o 30,4 por cento.

EMPREGO E TITULADOS

O nivel de emprego no sector TIC situouse en 2010, segundo o informe do Osimga, nos 15.851 traballadores, o que representa o 1,57 por cento do total da poboación ocupada de Galicia. Destes traballadores, un 23,5 por cento son autónomos.

A crecente importancia do sector do TIC tamén se extrapola ao ámbito académico. No curso 2008-2009, segundo informa este estudo do Osimga, tituláronse en Enxeñaría Informática ou Telecomunicacións 687 persoas, o 7,2 por cento dos titulados no Sistema Universitario de Galicia (SUG).

MENOS MULLERES

Desde unha perspectiva de xénero, se cosntata unha menor presenza da muller no sector TIC, representando o 28,1 por cento do persoal destas empresas en Galicia en hainas homes «en todos os postos», salvo nos administrativos (predominantemente ocupado por mulleres)

Dos máis de 2.200 millóns de euros de volume de negocio de empresas TIC galegas no ano 2010, case o 90 por cento correspóndese á súa vez con clientes galegos, o que pon de manifesto que o esctor «ten por diante o reto de aumentar os índices de exportación».

INNOVACIÓN E FORMACIÓN

En materia de innovación o informe constata que no período 2008-2010, preto do 26 por cento das compañías desenvolveron actividades de I D i, investindo máis de 40 millóns de euros. Neste período un 42,1 por cento das empresas TIC introduciron innovacións nos seus bens e un 34,1 por cento incorporou servizos novos ou mellorados.

Ademais, o informe revela que a porcentaxe de traballadores do sector do TIC que asistiu a actividades formativas promovidas polas empresas sufriu un incremento, ao pasarse do 61,5 por cento no 2008, ao 79,1 por cento en 2010.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar