Feijóo confía no futuro Goberno, a oposición critica á Xunta e a patronal amósase preocupada

  O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confía en que España será capaz de superar as actuais dificultades económicas e que «empezará a remontar», aínda que haberá que traballar «moi duro e apertando os dentes». Para que o país «empece a mellorar», o mandatario autonómico cre, ademais, que o Goberno que salga das urnas o 20 de novembro «ten que ter valentía e determinación».

   «Non podemos seguir nesa situación de desasosego e pesimismo. Só nos queda traballar moi duro, apertando os dentes e sabendo que imos sufrir, pero que imos saír\», sentenciou Núñez Feijóo nunha entrevista concedida á Cadea SER, recollida por Europa Press, na que asegurou «esperar» que no próximo exercicio Galicia e o conxunto de España estean «mellor» que en 2011.

   Con todo, tras coñecer os últimos datos do paro, admitiu que a situación en España é «francamente preocupante», polo que insistiu en que o novo Goberno debe dar dous pasos «simultáneos» e tentar alcanzar un acordo político coas forzas das Cortes e outro no ámbito institucional con comunidades autónomas e municipios.

   A partir de aí, engadiu o presidente, terá que deseñar a súa «folla de ruta» para ver como pode saír da actual situación «este paciente gravemente enfermo», como se referiu a España. De feito, Feijóo volveu a criticar a «excepcionalidade» de que o actual Goberno estatal non presentase un novo orzamento sen «prorrogar» tampouco o do exercicio corrente.

PSOE

O secretario xeral dos socialistas galegos, Pachi Vázquez sinalou sobre a EPA que o dato é «dobremente transcendente» polo feito de que o paro, que se sitúa nun 16%, creza e fágao «o dobre que en España», apostilou.

   Para o secretario xeral dos socialistas galegos, este non é un dato «conxuntural» e, respecto diso, culpou de «esta sangría» á política do PP «que non ten solucións nin para Galicia nin para España», apostilou.

 

BNG

O deputado do BNG Henrique Viéitez advertiu que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, «terá que explicar» os datos da enquisa de poboación activa que publicou este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE), «cando Galicia convértese na comunidade autónoma que máis emprego destrúe mentres outras comunidades o que fixeron é inclusive crear emprego neto».

   «Terá que explicalo, e desde logo non pode seguir escusándose, cando ademais era o seu maior compromiso electoral», destacou en declaracións aos medios de comunicación tras coñecer a cifra de parados, que se incrementou na Comunidade galega en 7.000 persoas, ata as 226.500, no terceiro trimestre do ano.

PATRONAL

   O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, manifestou a súa «enorme preocupación» polos datos do paro difundidos este venres, segundo os que o desemprego alcanza a taxa do 17,25%, unha cifra que os empresarios esperaban para máis adiante, nos primeiros meses de 2012.

   Fontenla afirmou que ve os datos con «unha preocupación enorme» e apuntou que as previsións dos empresarios apuntaban a «un resultado malo».

 

 

//////// 

  El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confía en que España será capaz de superar las actuales dificultades económicas y que «empezará a remontar», aunque habrá que trabajar «muy duro y apretando los dientes». Para que el país «empiece a mejorar», el mandatario autonómico cree, además, que el Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre «tiene que tener valentía y determinación».

   «No podemos seguir en esa situación de desasosiego y pesimismo. Sólo nos queda trabajar muy duro, apretando los dientes y sabiendo que vamos a sufrir, pero que vamos a salir», ha sentenciado Núñez Feijóo en una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado «esperar» que en el próximo ejercicio Galicia y el conjunto de España estén «mejor» que en 2011.

   Con todo, tras conocer los últimos datos del paro, ha admitido que la situación en España es «francamente preocupante», por lo que ha insistido en que el nuevo Gobierno debe dar dos pasos «simultáneos» e intentar alcanzar un acuerdo político con las fuerzas de las Cortes y otro en el ámbito institucional con comunidades autónomas y municipios.

   A partir de ahí, ha añadido el presidente, tendrá que diseñar su «hoja de ruta» para ver como puede salir de la actual situación «este paciente gravemente enfermo», como se ha referido a España. De hecho, Feijóo ha vuelto a criticar la «excepcionalidad» de que el actual Gobierno estatal no haya presentado un nuevo presupuesto sin «prorrogar» tampoco el del ejercicio corriente.

PSOE

El secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez ha señalado sobre la EPA que el dato es «doblemente transcendente» por el hecho de que el paro, que se sitúa en un 16%, crezca y lo haga «el doble que en España», ha apostillado.

   Para el secretario general de los socialistas gallegos, éste no es un dato «coyuntural» y, al respecto, ha culpado de «esta sangría» a la política del PP «que no tiene soluciones ni para Galicia ni para España», ha apostillado.

 

BNG

El diputado del BNG Henrique Viéitez ha advertido que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, «tendrá que explicar» los datos de la encuesta de población activa que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), «cuando Galicia se convierte en la comunidad autónoma que más empleo destruye mientras otras comunidades lo que han hecho es inclusive crear empleo neto».

   «Tendrá que explicarlo, y desde luego no puede seguir excusándose, cuando además era su mayor compromiso electoral», ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación tras conocer la cifra de parados, que se incrementó en la Comunidad gallega en 7.000 personas, hasta las 226.500, en el tercer trimestre del año.

PATRONAL

   El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, ha manifestado su «enorme preocupación» por los datos del paro difundidos este viernes, según los que el desempleo alcanza la tasa del 17,25%, una cifra que los empresarios esperaban para más adelante, en los primeros meses de 2012.

   Fontenla ha afirmado que ve los datos con «una preocupación enorme» y ha apuntado que las previsiones de los empresarios apuntaban a «un resultado malo».

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar