Piden a suspensión da tempada de caza en zonas queimadas

 

A Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) solicitou ao director xeral de Conservación dá Natureza, Ricardo García-Borregón, que, «en exercicio das súas competencias e obrigacións legais, proceda a suspender a tempada de caza, con carácter inmediato e para todos os efectos, nos ‘tecor’ –terreos cinegéticamente ordenados– afectados por incendios forestais este ano».

A petición que o colectivo remitiu ao responsable da Consellería de Medio Rural precisa que, «polo menos no caso de grandes lumes, dita suspensión da tempada de caza debería estenderse aos tecor limítrofes non afectados o lume», xa que «os animais veranse obrigados a concentrarse» neles.

Para avalar a súa demanda, a SGHN esgrime a Lei 4/1997, de caza de Galicia, que «acertadamente» establece no seu artigo 34.1.3 que «queda prohibido cazar en tempo e lugares nos que, como consecuencia de incendios, epizootias, envelenamentos, inundacións, secas ou outras causas, os animais ven privados do seu hábitat e das súas facultades normais de defensa e obrigados a concentrarse en determinados lugares».

LEI DE INCENDIOS

Así mesmo, alude á Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. «Os aproveitamentos e a repoboación cinexética en terreos queimados quedan prohibidos durante un período de tres anos desde a data dos incendios, salvo autorización expresa da dirección xeral competente en materia cinexética, despois de informe favorable da consellería competente en materia forestal», recolle o artigo 44.1 da norma.

A asociación incide en que Galicia «padece na actualidade unha situación extraordinaria como consecuencia da seca e dos incendios forestais, principalmente na provincia de Ourense, na de Lugo e no sur de Pontevedra». Por todo iso, pide a Conservación dá Natureza que lle manteña informada «de cantas decisións e actuacións adopte respecto diso».

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar