Sentenza: Custodia compartida de fillos e coche familiar

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Sevilla atribuíu a uns pais divorciados a custodia compartida dos seus fillos menores de idade e ditaminou que cada un deles teña o uso exclusivo do coche familiar, un Kia Picanto, cando se atope convivindo cos menores, o que considera «un uso lóxico do mesmo».

Na sentenza, a Audiencia Provincial atribúe o uso exclusivo do vehículo ao proxenitor «que en cada momento ostente a garda e custodia dos fillos, debendo atender ambos os pais por metade o préstamo subscrito para a súa compra e os gastos de seguro e das reparacións necesarias do mesmo consensuadas entre ambos».

Así, a Audiencia acorda que tanto a patria potestade como a garda e custodia dos fillos sexa compartida entre ambos os proxenitores, de maneira que os nenos permanezan con cada un deles por períodos alternos bimensuais, comezando en primeiro lugar a súa estancia coa nai. Ademais, establece un réxime de visitas para o proxenitor que en cada momento non sexa o custodio «na forma en que ambos acorden, tendo en conta o interese dos seus fillos».

De igual modo, establece que se distribuirán á metade os períodos de vacacións escolares de Nadal, Semana Santa, Feira e verán, elixindo o pai os anos impares e a nai os pares. Así mesmo, non fixa pensión por alimentos, de maneira que cada proxenitor atenderá os gastos derivados do coidado dos seus fillos durante os períodos en que permanezan na súa compañía.

Ademais, os gastos extraordinarios serán abonados á metade, incluíndose neles aqueles que non sexan cubertos polo réxime público de sanidade, extraescolares necesarios, así como os de libros escolares e inicio do curso, «debendo ser acordados por ambos os pais, salvo que se trate de gastos urxentes e necesarios».

Por último, a Audiencia Provincial atribúe o uso da vivenda familiar e o ajuar contido na mesma á nai, podendo o pai retirar do mesmo os seus efectos e aveños «na forma prevista legalmente», mentres que ambas as partes continuarán abonando á metade o pago do préstamo hipotecario que grava dita vivenda, así como os gastos de comunidade de propietarios, seguros do fogar, así como imposto de bens inmobles «por ser gastos derivados da propiedade do inmoble».

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar