Galicia rexistra unha das taxas máis baixas de España en denuncias por violencia de xénero

A Comunidade galega rexistrou no segundo trimestre do ano un total de 1.350 denuncias por casos relacionados coa violencia de xénero, unha cifra que supón unha taxa de 9,33 denuncias por cada 10.000 mulleres, a terceira máis baixa do conxunto do estado.

En concreto, segundo os datos do último informe do Observatorio da Violencia Doméstica e de Xénero adscrito ao Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), en Galicia producíronse no segundo trimestre do ano 1.350 denuncias, das que 75 renunciaron despois ao proceso.

   Esta situación xerou unha taxa de 9,33 denuncias por cada 10.000 mulleres, só por encima de Estremadura –9,24– e Castela e León –8,89– e moi lonxe das cifras de Murcia –21,37 denuncias por cada 10.000 mulleres– ou Canarias –con 20,16 denuncias por cada 10.000 mulleres–.

   Por outra banda, os xulgados galegos de violencia de xénero incoaron neste período un total de 286 ordes de protección, das que se adoptaron o 70 por cento –199 ordes– e rexeitáronse o 30 por cento restante –87 ordes–.

DATOS NACIONAIS

   O número de denuncias de violencia de xénero en toda España ascendeu a 34.347 no segundo trimestre do ano, o que supón un incremento do 5,7 por cento respecto do tramo entre xaneiro e marzo. Con todo, neste período aumentaron un 6,2 por cento, ata 4.016, os casos de mulleres que acudindo á Xustiza, renunciaron a seguir co proceso.

   Segundo despréndese do informe, en comparación co mesmo período de 2010, as denuncias incrementáronse nun 0,3 por cento e as renuncias, un 0,03 por cento, o que a xuízo da institución, indica “estabilidade”.

   A estatística, elaborada con datos dos 103 Xulgados exclusivos de Violencia sobre a Muller (JVM) e dos 358 xulgados con competencias compartidas, indica que, de media, entre abril e xuño presentáronse 377,4 denuncias diarias, o 70,49 por cento das cales foron interpostas polas propias vítimas.

   Neste sentido, o informe explica que o 11,26 por cento das denuncias naceron de partes de lesións e o 16,27 por cento, como resultado da intervención policial, e destaca que “só o 0,97 por cento das denuncias foron interpostas polos familiares e o 1,02 por cento como froito dos servizos asistenciais”.

   En canto ao perfil da vítima, en seis de cada dez casos (59 por cento) a relación de parella mantíñase no momento de interporse a denuncia, mentres que no resto de casos (41 por cento) xa se extinguiu.

   As estranxeiras “seguen sendo as máis vulnerables” segundo o informe, xa que, unha vez máis, os datos arroxan unha sobrerrepresentación da súa presenza nas estatísticas: Son o 11,4 por cento da poboación feminina en España e o 36 por cento das denunciantes, cun total de 12.232 mulleres, así como supoñen o 41 por cento do total de renuncias a continuar co procedemento xudicial.

   Respecto da resposta xudicial ás denuncias, os JVM, os Xulgados do Penal e as Audiencias Provinciais axuizaron entre abril e xuño a 14.679 persoas, das que o 97 por cento eran homes (o 66 por cento españois), e ditaron en total 14.185 sentenzas, cun 59,13 por cento de condenas fronte a un 40,87 por cento de absolucións.

ORDENES DE PROTECCIÓN

   Neste período solicitáronse 10.639 ordes de protección, o que supón un incremento do 1,83 por cento respecto do primeiro trimestre do ano. O 84 por cento pedíronse ante os Xulgados de Violencia sobre a Muller e o 16 por cento nos Xulgados de Garda. En total, o 67 por cento (7.142) foron acordadas.

   Os órganos xudiciais ditaron ademais 18.318 medidas penais derivadas das ordes de protección e outras medidas cautelares, como a orde de afastamento (acordada no 81,6 por cento) ou prohibición de comunicación (82,7 por cento), así como ordenaron 5.078 medidas civís e outras medidas cautelares mentres se resolvía o proceso.

    Destas medidas civís, o 28,5 por cento foron sobre prestación de alimentos, o 23,3 por cento eran relativas á atribución de vivenda, o 7,5 por cento suspendía a garda e custodia dos fillos, un 3,8 por cento acordou a suspensión do réxime de visitas e un 0,2 por cento, a suspensión da patria potestade, segundo o informe.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar