Prudencia, comeza a caza

A actividade cinexética poderá practicarse todos os xoves, domingos e festivos ata o 6 de xaneiro

   A Federación Galega de Caza e a Unión de Tecores de Galicia (Unitega) apelaron á “prudencia” dos cazadores que desde este domingo participen na apertura da tempada de caza menor en Galicia, que este ano estará marcada por unhas condicións climáticas “atípicas”, con tempo asollado e altas temperaturas, que acentúan o risco de deshidratación e de incendios forestais.

Segundo as previsións da Federación Galega de Caza para a tempada, detectáronse repuntes nas poboacións de perdiz, coello, xabaril e corzo na maioría das provincias, mentres que no caso da lebre, en xeral mantense a cifra, fóra da provincia da Coruña, onde se constatou un ascenso desta especie.

   Ademais, co obxectivo de paliar as dificultades conxunturais que ocasionaron as altas temperaturas, tanto Unitega como a federación de cazadores aconsellaron aos cazadores beber moito e dar auga aos seus cans, para evitar a deshidratación, e avisar ao servizo de Emerxencias (112) en caso de urxencia ou se avistasen un incendio.

   Pola súa banda, a federación redactou un decálogo para previr os accidentes durante as cazarías, que cada ano provocan decenas de mortos en España, a través de medidas para evitar disparos fortuítos polo rebote de municións sobre superficies duras ou por confundir a outros cazadores cunha presa. En relación a isto, insistiu na importancia da “prudencia” e o “sentido común”.

   Do mesmo xeito, lembrou a necesidade de respectar as normas de seguridade establecidas, como zonas de seguridade, indicacións dos xefes de cuadrilla e “especial atención e respecto” aos demais compañeiros da cazaría. Tamén fai recomendacións sobre indumentaria, entre as que recomenda o uso de cores vivas, pois –especificou– estes “non escorrentan aos animais”.

ATA O 6 DE XANEIRO

   Así as cousas, segundo estableceu Medio Rural, a tempada de caza menor quedará aberta desde este domingo ata o próximo 6 de xaneiro, e poderase practicar todos os xoves, domingos e festivos nos Terreos Cinegéticamente Ordenados (Tecor) do catro provincias galegas. 

   Con todo, a Dirección Xeral de Conservación dá Natureza da Consellería de Medio Rural avisou de que está prohibido cazar determinadas especies, como a ‘charrela’, a cabra montesa, o lobo, o ‘pato cullerete’ ou a gaivota escura, entre outras. Ademais, limita a cota de capturas por cazador e día nalgúns casos como a ‘arcea común’ ou a ‘beacina cabra’, dos que só se poden cazar tres exemplares por día.

   Doutra banda, advertiu que non se poderá cazar en terreos de menos de 500 hectáreas e estableceu a prohibición expresa de facelo nun total de 27 na provincia da Coruña, 11 en Pontevedra, 10 en Lugo e sete na provincia ourensá.

   Tamén fixo extensiva a restrición a aqueles terreos que, sendo previamente designados como actos para a caza, sufrisen incendios forestais, secas ou outro tipo de incidencias que destruísen o hábitat da súa fauna.

TENDENCIA AO DESCENSO

   Á espera do que depare a tempada que inicia este domingo, os últimos anos estiveron marcados por unha clara tendencia ao descenso no ámbito cinexético, algo que demostra a caída progresiva das cifras de licenzas de caza menor na Comunidade galega desde 1997, cando se contaban 68.958 no conxunto do territorio, ata 2008, que rexistrou apenas a metade, con 35.440 licenzas.

   En 2009 as cifras volveron mellorar, chegando ás 43.929 licenzas, case as mesmas que en 2010, que baixaron só ata os 43.058. Por provincias, A Coruña alberga o maior número de cazadores con licenza de caza menor, chegando aos 13.369 o pasado ano, seguida de Pontevedra (10.385), Lugo (8.998) e Ourense (8.589).

   A licenza de caza, requisito necesario para practicar a dita actividade, pode adquirirse a partir dos 16 anos, previa realización dunha proba teórica, consistente nun test de 60 preguntas, e unha práctica, na que hai que diferenciar, entre 20 especies, cales son cinexéticas e cales non, sendo necesario acertar polo menos a metade.

   O departamento de Conservación dá Natureza subliñou que o cazador debe levar sempre consigo devandito documento, así como o seguro de responsabilidade civil do cazador, o DNI, o permiso de armas e “outras autorizacións por razón de modalidade”.

   Ademais, é obrigatorio levar os cans identificados cun ‘microchip’, e non poderán ser nunca máis de catro por cazador, nin máis de seis cazadores por grupo no caso da caza menor.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar